مجله سرگرمی

مجله سرگرمی

آخرین اخبار و مقالات

شرکت هواپیمایی باید قیمت را بر اساس تعرفه روی بلیت درج کند

شرکت هواپیمایی باید قیمت را بر اساس تعرفه روی بلیت درج کند

ایسنا/ براساس سخنان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی باید قیمت را بر اساس تعرفه روی بلیت درج کند.

29 اسفند 1401
سم زدایی کبد با روغن زیتون

سم زدایی کبد با روغن زیتون

کبد از مهم ترین اعضا بدن است که قابلیت بازسازی خود را نیز دارد. اما برای بازسازی باید به آن یاری کنید.

27 اسفند 1401
وزارت بهداشت: 13000 دانش آموز در مدارس بدحال شده و تحت معالجه قرار گرفته اند، فوتی ناشی از بدحالی نداشتیم

وزارت بهداشت: 13000 دانش آموز در مدارس بدحال شده و تحت معالجه قرار گرفته اند، فوتی ناشی از بدحالی نداشتیم

نزدیک به 1000 نفر از دانش آموزان در همان مدرسه تریاژ شده و با درمان در محل مرخص شده اند. تا روز گذشته تنها 100 نفر در بیمارستان حضور داشتند.

23 اسفند 1401
تعبیر خواب النگو - معنی دیدن النگو طلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب النگو - معنی دیدن النگو طلا در خواب چیست؟

النگو یکی از زیورآلات زینتی است که زنان از آن استفاده می نمایند؛ هر چند که در سال های اخیر النگو جای خود را به دستبند داده و دیگر آن کارایی گذشته را...

20 اسفند 1401
تعبیر خواب مار عظیم - دیدن مار عظیم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مار عظیم - دیدن مار عظیم در خواب چه تعبیری دارد؟

طبیعت مارها به گونه ای است که در بین بوته ها و چمنزارها خزیده و طعمه خود را غافلگیر می نماید. این حرکت بدون پیش بینی و ترس ناشی از آن مبنای تعبیر معبرین...

20 اسفند 1401
تعبیر خواب کرم در مدفوع چیست؟ مال حرام یا عدم عزت نفس؟

تعبیر خواب کرم در مدفوع چیست؟ مال حرام یا عدم عزت نفس؟

شاید برایتان پیش آمده باشد که در خواب خود کرم ببینید، اما بستگی دارد این کرم را در چه حالتی ببینید، در غذا یا میوه و یا بدن … . در این مطلب درباره تعبیر...

20 اسفند 1401
تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب آرایش کردن نیاز انسان به مخفی شدن از دیگران را نشان می دهد. در واقع آرایش کردن نشان دهنده پیشرفت و ارتقا شخص بیننده خواب در نگاه دیگران...

20 اسفند 1401
تعبیر خواب جاده و راه

تعبیر خواب جاده و راه

دیدن جاده در خواب بیانگر سرنوشت بیننده خواب است و تعبیر خواب جاده سراشیبی نشان از تنزل و پایین آمدن مرتبه اجتماعی در زندگی شخصی فرد دارد.

20 اسفند 1401
تعبیر خواب فرش - دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرش - دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرش را معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق دین، ایمان، عزت و بزرگی می دانند. با تعبیر خواب فرش قرمز، شستن فرش، فرش پاره، فروختن یا...

20 اسفند 1401
تعبیر خواب بدبختی چیست؟

تعبیر خواب بدبختی چیست؟

تعبیر خواب بدبختی و یا گرفتار شدن در بدبختی از دیدگاه لوک اویتنهاو و آنلی بیتون متفاوت است. با تعبیر دیدن بدبخت شدن در خواب همراه ما باشید.

20 اسفند 1401
آرشیو مقالات پیشین
Copyright © 2023 kurdeblog.ir All rights reserved.