فاضلاب رشت دارای بزرگترین بار آلودگی برای تالاب انزلی

به گزارش مجله سرگرمی، نماینده ارشد جایکا در ایران، با اشاره به تهیه طرح میان مدت 10 ساله مدیریت اکولوژیک تالاب، گفت: فعالیت های انسانی باعث تخریب تالاب انزلی شده و لذا حفاظت از اکوسیستم تالاب یک امر بلندمدت است.

فاضلاب رشت دارای بزرگترین بار آلودگی برای تالاب انزلی

به گزارش خبرنگاران، یوکی هارو کوبایاشی در نشست بررسی و تبادل نظر در خصوص مخاطرات زیست محیطی استان که با موضوع ارائه گزارش عملکرد فعالیت های پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: سیاست کلی کشور ژاپن و جایکا در ارتباط با ایران مشارکت در پایداری توسعه ایران با استفاده از دانش و تجارب ناشی از فعالیت های توسعه ای است.

وی با تاکید بر روابط محبت آمیز ایران و کشور ژاپن، اضافه نمود: تاکنون فعالیت های مختلفی در قالب مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب، مدیریت آبخیز و... در گیلان اجرا شده و دستاوردهای قابل توجهی داشته است که می تواند به رفع مسائل تالاب انزلی کمک کند.

نماینده ارشد سازمان همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) در ایران، با اشاره به تهیه طرح میان مدت 10 ساله مدیریت اکولوژیک تالاب، گفت: فعالیت های انسانی باعث تخریب تالاب انزلی شده و لذا حفاظت از اکوسیستم تالاب یک امر بلندمدت بوده و مدیریت آبخیز، پسماند و فاضلاب دارای اهمیت بالایی است.

هیدکی ایمایی، کارشناس مدیریت آبخیز جایکا نیز، با اشاره به سیر تحول تالاب ها از ایجاد تا نابودی، اظهار کرد: این سیر در تالاب انزلی به خاطر فعالیت های انسانی سرعت پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل تالاب انزلی انباشت رسوبات تولید شده در مناطق کوهستانی جهت اصلی رودخانه(خالکایی) است، اضافه نمود: فرسایش دیواره ای، کف کنی و تخریب بستر از دیگر عوامل بوده و لذا کاهش تولید رسوب در جهت رودخانه ضرورت دارد.

کارشناس مدیریت آبخیز جایکا از تهیه طرح میان مدت 10 ساله برای بهسازی رودخانه های ورودی به تالاب انزلی با پیش بینی اعتبار 375 میلیارد ریال خبر داد و اضافه نمود: 10 رودخانه اصلی در حوضه آبخیز تالاب انزلی وجود دارد که نیازمند بهسازی هستند و این بهسازی شامل دیواره سازی، شیب شکن و کف بند می شود.

ایمایی، شرکت آب منطقه ای استان گیلان را مجری طرح مذکور دانست و اعلام کرد: دولت باید اهمیت و ضرورت حفاظت از رودخانه ها را به منظور حفظ و افزایش مقدار ذخایر آب دریا در نظر بگیرد، زیرا اگر رودخانه ها مدیریت نشوند، با کاهش ذخایر آبی روبرو خواهیم شد و فرسایش زیاد اتفاق می افتد و در نهایت عمر تالاب را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه رودخانه سالم موجب افزایش طول عمر تالاب می شود، گفت: فرسایش در دامنه های شیبدار و آبراهه ها اتفاق می افتد لذا طرح میان مدت 10 ساله مدیریت آبخیز در مناطق کوهستانی با اعتبار 193 میلیارد تومان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید اجرایی شود.

کارشناس جایکا ادامه داد: حدود 25 هزار هکتار از مناطق کوهستانی حوضه آبخیز تالاب تحت خطر فرسایش بوده و نیاز به حفاظت دارد، اما 13 هکتار در سال ظرفیت اجرایی داریم لذا نیازمند افزایش 20 برابری ظرفیت کاری و بودجه ای هستیم.

وی با اشاره به روند تحول میزان بودجه مربوط به پروژه های حفاظت از جنگل در ژاپن، شرح داد: طی چهل سال گذشته این بودجه رشد 24 برابری داشته که ناشی از تغییرات اقلیمی است لذا با توجه به شرایط مشابه در گیلان، شاهد حوادث طبیعی و از بین رفتن جنگل ها و کاهش ذخایر آبی هستیم که پیش بینی می شود طی یکصد سال آینده بودجه مذکور به 26 برابر برسد.

فاضلاب رشت بزرگترین بار آلودگی تالاب انزلی را دارد

کارشناس مدیریت فاضلاب جایکا، با بیان اینکه شهر رشت 70 درصد جمعیت مناطق شهری آبخیز تالاب را در بر دارد، گفت: فاضلاب های تصفیه نشده تولیدی شهر رشت یکی از بزرگترین بارهای آلودگی را در تالاب انزلی و حوضه آبخیز آن دارد.

تاکه کی کاجیورا در نشست بررسی و تبادل نظر درخصوص مخاطرات زیست محیطی استان که با موضوع ارائه گزارش عملکرد فعالیت های پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد، با تاکید بر لزوم تصفیه فاضلاب خانگی، اظهار کرد: وضعیت کیفیت آب تالاب انزلی و آبخیز آن مناسب نیست، زیرا کلیه فاضلاب های تصفیه نشده وارد تالاب شده و منبع آلودگی محسوب می شوند.

وی، رودخانه زرجوب را عامل ورود فاضلاب و رودخانه گوهررود را عامل ورود آب های آلوده به تالاب دانست و اضافه نمود: منبع آلودگی ناشی از فاضلاب خانگی به علت رشد جمعیت شهری به شدت در حال افزایش بوده است.

کارشناس مدیریت فاضلاب تیم کارشناسی جایکا توسعه سیستم فاضلاب در مناطق شهری برای کاهش بار آلودگی و بهبود کیفیت آب ورودی به تالاب انزلی و حوضه های آبخیز آن را ضروری دانست و گفت: فاضلاب خانگی منبع آلودگی ارگانیک آبخیز تالاب است.

کاجیورا با اشاره به مدیریت فعلی فاضلاب در مناطق شهری، پروژه های فاضلاب در رشت و انزلی را مد نظر قرار داد و اعلام کرد: با وجود اینکه تصفیه خانه هایی در رشت و انزلی احداث شده، اما بیش از 50 درصد طول شبکه های فاضلاب در این دو شهر تکمیل نیست لذا تسریع توسعه شبکه های فاضلاب مناطق شهری تا حد امکان بسیار حائز اهمیت است.

وی، توسعه سیستم جمع آوری مکش فاضلاب در منطقه کولیور انزلی را یکی از پروژه های پایلوت اجرا شده دانست و متذکر شد: به منظور حمایت مالی و فنی پروژه توسعه ای شرکت آبفار، زیرکمیته مدیریت فاصلاب پروژه توسعه سیستم جمع آوری مکش فاضلاب را در منطقه مذکور اجرا کرده است.

این کارشناس جایکا با بیان اینکه در راستای طرح میان مدت 10 ساله کلیه پروژه های توسعه ای سیستم تصفیه و جمع آوری فاضلاب در مناطق شهری واقع در حوضه آبخیز تالاب باید تکمیل شود، گفت: شهر رشت 70 درصد جمعیت مناطق شهری آبخیز تالاب را در بر دارد و لذا فاصلاب های تصفیه نشده تولیدی شهر رشت یکی از بزرگترین بارهای آلودگی را در تالاب و حوضه آبخیز آن دارد.

کاجیورا یاد شد: تیم کارشناسی جایکا توصیه می کند شرکت آبفا قبل از هر کاری نسبت به تکمیل و توسعه سیستم فاضلاب در شهر رشت تا سال 2030 اقدام کند. امکان سنجی و طرح تفصیلی، انتخاب پیمانکار، توسعه تصفیه خانه فاصلاب، ساخت شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی باید به ترتیب صورت بگیرد. پس از احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب، اتصال بین خانه ها و فاضلاب اصلی برای تکمیل سیستم فاضلاب ضروریست.

تومویوکی هوسونو، کارشناس مدیریت پسماند تیم کارشناسی جایکا نیز، با اشاره به فعالیت های اجرا شده در پایلوت طرح میان مدت مدیریت پسماند، شرح داد: بازیافت پسماند خشک قابل بازیافت، تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی، اطلاع رسانی برای بازگرداندن پسماند از تالاب و نصب تور زباله گیر در رودخانه اجرا شد.

وی با بیان اینکه سالانه یک هزار و 500 کیلوگرم پسماند خشک در روستای دهنه سر بازیافت می شود، گفت: تهیه تجهیزات برای هر خانوار جهت فعالیت کمپوست خانگی 290 هزار ریال هزینه دارد. 70 درصد زباله ها نیز تر هستند و لذا تولید کمپوست بهترین روش برای مدیریت زباله های تر است.

هوسونو از جمع آوری پسماند رودخانه، اجرای طرح تولید کمپوست از پسماندهای آلی در یک هزار خانوار و بازیافت پسماند خشک 50 روستا در حوضه آبخیز تالاب انزلی خبر داد و تاکید کرد: طرح میان مدت مدیریت پسماند از ورود بیش از حد پسماند به تالاب و نابودی این زیستگاه جلوگیری می کند.

مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، هدف از اجرای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی را ایجاد مدیریت جامع تالاب با مشارکت تاثیرگذار ذینفعان و استفاده از داده ها و اطلاعات مناسب دانست.

به گزارش خبرنگاران، توموئو آئوکی در نشست بررسی و تبادل نظر درخصوص مخاطرات زیست محیطی استان که با موضوع ارائه گزارش عملکرد فعالیت های پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد، با اشاره به پشتیبانی جایکا از حفاظت تالاب انزلی، اظهار کرد: ماموریت جایکا انتقال فناوری حفاظت محیط زیست به طرف ایرانی است.

وی از حضور 15 کارشناس ژاپنی در تیم جایکا خبر داد و شرح داد: تالاب انزلی بزرگترین تالاب ایران است که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و لذا با توجه به موقعیتش جزو تالاب های شهری محسوب می شود و تحت تاثیر فعالیت های انسانی واقع شده است.

مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا با اشاره به تخصص خود در برنامه ریزی عمران و محیط زیست و سابقه فعالیت در بیش از 30 کشور دنیا، یادآور شد: به خوبی با تالاب انزلی آشنایی داریم و می دانیم که تنها 30 درصد آن حفاظت شده است، پناهگاه حیات وحش محسوب می شود و بخشی از آن به صورت آب بندان در اختیار مردم قرار می گیرد لذا مدیریت تالاب انزلی بسیار پیچیده است.

آئوکی با بیان اینکه مطالعه مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی طی سال های 2005-2002 انجام شد، گفت: در حال حاضر فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی را طی سال های 93 تا 97 در دست اجرا داریم که بهار سال آینده به پایان می رسد.

وی، تاسیس کمیته مدیریت تالاب انزلی در تیرماه سال 90 در استانداری گیلان را یکی از دستاوردهای فاز نخست پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب دانست و ادامه داد: کمیته مدیریت تالاب به عنوان نهادی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر ذینفعان درون و اطراف تالاب ایفای نقش می کند.

مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، هدف از اجرای پروژه مذکور را ایجاد مدیریت جامع تالاب با مشارکت تاثیرگذار ذینفعان و استفاده از داده ها و اطلاعات مناسب دانست و گفت: پیش از تشکیل کمیته مدیریت تالاب ارگان ها به صورت مجزا مسائل تالاب را دنبال می کردند، اما اکنون این کمیته تنها نهاد تصمیم گیری برای حفاظت تالاب بوده و همه مسائل در کمیته بحث و بررسی می شود.

آئوکی با تاکید بر لزوم ارتقای ظرفیت کمیته مدیریت تالاب و ساز و کار انتخاب و اجرای فعالیت ها و روش های با اولویت بالا برای حفاظت از تالاب براساس داده های بیولوژیک و مالی به دست آمده از فعالیت های پایلوت مشترک و اشتراک دانش و تجربیات در سطح ملی و بین المللی، متذکر شد: حفاظت از اکوسیستم تالاب، مدیریت آبخیز، مدیریت فاضلاب، مدیریت پسماند، اکوتوریسم، آموزش زیست محیطی و واحد حقوقی از جمله زیرکمیته های فنی است.

وی با بیان اینکه تاکنون 30 فعالیت پایلوت در راستای مدیریت تطبیقی با چرخه طرح، اجرا، بررسی و اقدام اجرا شده است، گفت: با پشتیبانی جایکا چهار مرکز بازدیدکنندگان تالاب انزلی، اکوتوریستی تالاب انزلی، آموزش زیست محیطی تالاب انزلی و مدرسه طبیعت تالاب انزلی به منظور ارتقای آگاهی درخصوص اهمیت فرهنگی و اکولوژیک تالاب احداث شد.

tour-france.ir: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

تور کشتی کروز: تور کشتی کروز: سفری هیجان انگیز به اقیانوس ها

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 28 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 28 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 13937

به "فاضلاب رشت دارای بزرگترین بار آلودگی برای تالاب انزلی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فاضلاب رشت دارای بزرگترین بار آلودگی برای تالاب انزلی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید