چگونه به وسیله اجاره به شرط تملیک صاحب خانه شویم؟

به گزارش مجله سرگرمی، امروزه روش های متفاوتی برای خرید ملک و خانه دار شدن اقشار کم درآمد وجود دارد. یکی از روش ها اجاره به شرط تملیک است که در فرصت حاضر به آنالیز شرایط آن می پردازیم. اگر به این موضوع علاقمندید با ما همراه باشید.

چگونه به وسیله اجاره به شرط تملیک صاحب خانه شویم؟

جهت دریافت خدمات پتینه کاری چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

لازم به ذکر است، بانک ها یکی از مراجع مهم اقتصادی در هر کشوری محسوب می شوند و نقش مهمی در مبادلات اقتصادی و پولی کشور دارند. در همین ارتباط باید به اختیار بانک ها برای عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک با مشتریان اشاره نمود. به همین دلیل، بانک مرکزی به انتشار دستورالعملی در این زمینه اقدام نموده است. در این دستورالعمل آمده است که: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که به صورت مستقیم و یا به وسیله اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی توسط آن ها احداث شده باشد، منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر اجاره به شرط تملیک این واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.

اجاره به شرط تملیک چیست؟

جالب است بدانید که عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و کشورهای دیگر سابقه خیلی طولانی ندارد. به عنوان مثال این موضوع در حقوق انگلیس به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال 1846 برمی گردد. بعد از آن، قوانین خاصی در این مورد در این کشور به تصویب رسید. از این جمله می توان به قانون سال های 1938، 1954، 1957، 1964 و 1965 اشاره نمود.

اجاره به شرط تملیک در قانون سال 1965 انگلیس این طور تعریف شده است: توافقی که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شوند و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.

اما در یک تعریف جامع می توان گفت که اجاره به شرط تملیک به معنای عقد اجاره ای است که در آن شرط می گردد که مستاجر در انتها مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، مالک عین مستاجره گردد. لازم به ذکر است در این نوع عقد، مدت قرارداد با توجه به عمر مفید اموالی که قرار است به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار گردد، تغییر می نماید.

انواع اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک به دو دسته کلی تقسیم می گردد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

شرط فعل

یکی از انواع عقد اجاره به شرط تملیک به صورت شرط فعل در قرارداد، درج می گردد. به این معنا که صاحب ملک در عقد اجاره، شرط یا شروطی را درج می نماید که در صورت محقق شدن آن ها، مستاجر می تواند مالک عین مستاجره گردد. البته مستاجر باید بعد از محقق شدن شروط مطرح شده، پول ملک را هم بدهد.

شرط نتیجه

به یاد داشته باشید که شرط نتیجه، بیشتر به نفع مستاجر است. یعنی در انتها مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، ملک به مالکیت مستاجر در می آید. در این قرارداد احتیاجی به انجام اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر نیست.

فسخ قانونی اجاره به شرط تملیک

واقعیت این است که تمام خیارات قانونی که در عقود لازم موجودند در عقد اجاره به شرط تملیک نیز وجود دارند. به عنوان مثال، اگر عین مستاجره با اوصاف بیان شده در عقد تطابق نداشته باشد، مستاجر خیار فسخ خواهد داشت. بدیهی است این نکته در موردی صادق است که مورد معامله، عین تعیین غایب باشد و به وسیله بیان اوصاف از آن برطرف ابهام گردد. منشا این خیار، تعهد ضمنی موجر به تطابق مورد معامله با اوصاف یاد شده است.

افزون بر موارد قانونی، ضمناً عقد لازم، می توان مواردی را نیز به صورت قراردادی، برای هر یک از دو طرف به عنوان حق فسخ پیش بینی کرد. به عنوان مثال در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، بیش از مدت تعیین یا تخلف از سایر شروط مندرج در قرارداد، می توان برای موجر حق فسخ در نظر گرفت.

حقوق و تکالیف طرفین

خوب است بدانید که ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، اجاره است؛ بنابراین، حقوق و تکالیف دو طرف، همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره است. با این وجود، شرط تملیک مال در قرارداد قید می گردد؛ بنابراین، این نوع اجاره، حقوق و تکالیفی را از عقود تملیکی دارد که در دو دسته حقوق مالک و حقوق مستاجر قابل آنالیز است. به منظور آشنایی بیشتر با اجاره به شرط تملیک به حقوق و تکالیف موجر و مستاجر اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

حقوق موجر

 1. موجر حق مطالبه اقساط را دارد.
 2. اگر مستاجر به شروط توافق شده عمل نکند و به عنوان مثال اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند، مالک حق فسخ قرارداد را دارد.
 3. اگر مستاجر ورشکسته گردد، مالک حق دارد مال خود را که در قالب اجاره به شرط تملیک به مستاجر اجاره داده است از میان اموال او بردارد. در این شرایط، لازم نیست که موجر با سایر طلبکاران وارد دعوا گردد.

تکالیف موجر

 1. موجر باید عین مستاجره را صحیح و سالم به مستاجر تحویل دهد.
 2. مالک باید تضمین کند که ملک، مالک سومی ندارد. یعنی مالک فعلی بایدمالک مطلق ملک باشد.
 3. تعمیرات و تمام مخارجی که باید در ملک انجام گردد تا بهره برداری از آن ممکن گردد، بر عهده مالک است؛ مگر اینکه در قرارداد چیز دیگری شرط شده باشد.
 4. مالک باید اطلاعات لازم برای بهره بردن از ملک را در اختیار مستاجر قرار دهد.
 5. مالک حق ندارد اقدامی انجام دهد که با بهره برداری از ملک منافات دارد.
 6. مالک مسوولیت پرداخت هزینه های انتقال، همچوناقتصادیات و عوارض و حق ثبت در دفاتر اسناد رسمی را به عهده دارد.
 7. موجر مکلف است پس از اینکه مستاجر به شروط قرارداد عمل کرد، مال را به وی تحویل دهد.

حقوق مستاجر

 1. مستاجر حق دارد ملک رابدون عیب تحویل بگیرد و از منافع آن در مدت اجاره بهره ببرد.
 2. مستاجر می تواند مال را در مدتی که در تصرف دارد، برایتعمیر در اختیار فرد دیگری قرار دهد.
 3. او حق دارد ازتصرفات مالک نسبت به مال مورد اجاره، جلوگیری کند. یعنی موجر نمی تواند بدون رضایت مستاجر تا زمانی که طی قرارداد اجاره به شرط تملیک قرار است مال را به وی تحویل دهد، مال را به دیگری واگذار کند.

تکالیف مستاجر

 1. مستاجر باید اقساط اجاره بها را در موعد مقرر بپردازد و به شروط قرارداد عمل کند.
 2. ملک امانتی در دست مستاجر است و باید در نگهداری آن کوشا باشد. به این ترتیب، اگر در نگهداری مالتعدی و تفریطی صورت گیرد، مستاجر ضامن آن خواهد بود و باید جبران خسارت کند.
 3. مستاجر باید از ملک به همان منظور که در عقد تعیین شده است، استفاده کند. در غیر این صورت، مالک حق فسخ قرارداد را دارد.

انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک به صور ت های گوناگون به انتها می رسد. این صورت ها عبارت اند از:

 • در صورتی که مدت اجاره تمام گردد و مستاجر به شروط مورد توافق عمل نموده باشد و اقساط را به موقع پرداخته باشد، بسته به مفاد قرارداد، عقد پایان می یابد. در این شرایط بسته به اینکه شرط تملیک از نوع شرط فعل باشد یا شرط نتیجه، عین مستاجره به مالکیت مستاجر درمی آید.
 • در صورتی­ که مدت اجاره سپری گردد، ولی مستاجر به وظایفش عمل ننموده باشد، موجر حق دارد عین مستاجره را پس بگیرد. در این شرایط، قرارداد پایان می یابد. لازم به ذکر است، وظایف مستاجر در توافق ذکر می گردد و وی موظف است که به آن ها عمل کند.
 • از سوی دیگر، ممکن است بر اثر فسخ، موجر یا مستاجر ضمناً مدت اجاره، قرارداد اجاره به شرط تملیک انتها یابد.

در قرارداد به شرط تملیک به موارد زیر دقت کنید:

به منظور جلوگیری از بروز مسائل احتاقتصادی به مواردی که در ادامه یادآوری می گردد توجه داشته باشید:

 • این موضوع را به خاطر داشته باشید که در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید حتما این جمله ذکر گردد که در انتها مدت اجارهو در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، مستاجر مالک عین مورد اجاره می گردد. به این ترتیب، اگر قرار است ملکی بعد از اجاره به شما به عنوان مستاجر تحویل داده گردد، باید این موضوع در قرارداد بیان گردد.

فقط در صورت ثبت این جمله در قرارداد است که پس از انتها مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن، عین مورد اجاره خود به خود و بدون احتیاج به اقدام دیگری در اختیار مستاجر (شما) قرار می گیرد.

 • موضوع دیگری که باید توجه داشته باشید این است که در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط گردد که در انتها مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط، درصورتی که تعهدات مستاجر اجرا شده باشد، عین مورد اجاره به مالکیت مستاجر درآید. در قراردادی که بین شما و مالک بسته می گردد، حتما باید این جمله نیز وجود داشته باشد تا بعد از ادای شروط وپرداخت اقساطی هزینه ملک، شما مالک مال شوید.

به این مقاله امتیاز دهید.

منبع: هومینگ
انتشار: 19 خرداد 1399 بروزرسانی: 19 خرداد 1399 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 84469

به "چگونه به وسیله اجاره به شرط تملیک صاحب خانه شویم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه به وسیله اجاره به شرط تملیک صاحب خانه شویم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید