تعبیر خواب ابرو - معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟

به گزارش مجله سرگرمی، تعبیر خواب ابرو از دیدگاه روانشناسی اشاره به محافظت، غلبه بر خطر، فراوانی و مسائل اقتصادی دارد. این رویا روزهای بعد از سختی و کمبود در موضوعات اقتصادی را نشان می دهد.

تعبیر خواب ابرو - معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟

معمولا ابرو در خواب می تواند به صورت های مختلفی همچون:

 • ابرو برداشتن
 • تاتو ابرو
 • اصلاح ابرو (مداد کشیدن، هاشور و …)

دیده شود. در ادامه برای تحلیل و تعبیر خواب ابرو از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی استفاده شده است. همراه همیشگی انگیزه باشید.

تعبیر خواب ابرو

معبرین غربی:

 • دیدن ابروهای مناسب در خواب بیانگر دیدار با افراد قابل اعتماد است.
 • دیدن ابرو در خواب نشانه عزت و احترام به خود است به این معنی که اگر کسی در خواب ببیند که ابروهایش ریخته است یعنی عزت و عظیمی خود را از دست داده است.
 • دیدن ابرو در خواب همچنین می تواند نشانه این باشد که شما احساس محافظت می کنید و به معنای حل کردن مسائل اقتصادی نیز هست. این خواب همچنین می تواند نشانه پیروز شدن در مسائل سخت نیز باشد. گاهی نیز دیدن ابرو در خواب به معنای داشتن اوقات خوب و خوش با دوستان است.

ابن سیرین: تعبیر ابرو، دین است. اگر ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، زینت تو تمام و کمال خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنانچه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست، نشان از آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

مطیعی تهرانی:

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است

کارل گوستاو یونگ:

 • توجه به ابرو ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید، بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی کنید.
 • خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در خصوص ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می دارید. چیزی است که کوشش می کنید مخفی اش کنید.

آنلی بیتون: دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه نماینده ای روبرو خواهید شد.

کتاب سرزمین رویاها:

ابروی خودتان: یک منفعت اقتصادی

ابروهای بلوطی رنگ: شانس عظیم

ابروهای سیاه: شادی عظیم

ابروهای عضو یک فامیل: هواداران بسیاری پیدا می کنید

ابروهای شوهرتان: عشق

ابروهای زنتان: شانس قابل توجه

ابروهای بچه هایتان: منفعت اقتصادی

ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می دهند

ابروهای باریک: غم عظیم

ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست

تعبیر خواب ابرو برداشتن

معبرین غربی:

 • ابرو برداشتن در خواب نشانه حل مسائل توسط خود فرد است. شما می توانید با اتکا به توانایی های خود تمامی موانع را پشت سر گذارید.
 • اگر در خواب شخص دیگری ابروهای شما را برمی دارد نشانه پیشنهادی کاری از طرف آن شخص به همراه پشتیبانی از طرف اطرافیان است.

تعبیر خواب اصلاح ابرو (تاتو، مداد کشیدن و …)

معبرین غربی:

 • اصلاح ابرو توسط خود در خواب نشانه اعتماد به نفس بالای بیننده خواب است. شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگر قرار نمی گیرید. شما به توانایی های خود اعتماد کامل داشته و اظهار نظرهای منفی دیگران خدشه ای به شما وارد نخواهند کرد. به تعبیری دیگر فقط خود شما مسئول پیروزیت ها و شکست هایتان هستید و دیگران دخالتی در آن ندارند. به نگرش و طرز تفکر مثبتی که در پیش گرفته اید ادامه دهید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که در حال کندن ابروهای خود هستید، سطح سختی ای که بواسطه کنده شدن ابروها حس می کنید با مقدار مسائلی که در زندگی واقعی با آن ها روبرو هستید برابر است.
 • اگر در خواب ببینید که یکی از ابروها یا هر دوی آن را اصلاح می کنید بایستی برای تغییر زندگی خود تصمیماتی را در نظر بگیرید.
 • از آنجایی که ابرو نماد اعتماد به نفس در انسان، تغییر در آن مانند تاتو، مداد کشیدن، هاشور ابرو و هر عملی که به زیبایی آن یاری کند بیانگر کوشش برای بدست آوردن اعتماد به نفس در برابر دیگران است. شما سعی می کنید توانایی های خود را به رخ دیگران بکشید.

تعبیر خواب ابرو برداشتن مردان

مطیعی تهرانی: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک اقتصادیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

تعبیر خواب ریختن ابرو

ابن سیرین: اگر ببینی ابروهایت ریخته است، زینت و دین تو ناقص خواهد بود.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این معناست که قصد انجام کاری می کنی که باعث بدنامی تو می شود و اگر خلاف این خواب ببینی به معنای قصد انجام کاری است که باعث خوش نامی تو می شود.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینی که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به معنای کاهش مال و اموال تو خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گویند که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می نمایند.

تعبیر خواب ابروهای سفید

معبرین غربی: ابروی سفید در خواب به معنای باز شدن درب آرامش و سودآوری برای بیننده خواب است. ارتباطی پیروز و عمیق پس از تمامی رابطه های بد گذشته خواهید داشت.

مطیعی تهرانی: ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

ابراهیم کرمانی: اگر در خواب ببیند که ابروهایش سفید گشته است به این معناست که علم و وقار و بردباری او افزایش پیدا می نماید اما مال و اموالش کم می شود.

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

منوچهر تهرانی: تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهید که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران شود.

مطیعی تهرانی:

داشتن یک ابرو زیان اقتصادی است

تعبیر خواب ابروی پرپشت

لیلا برایت: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می رسد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی: ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی یا تحصیلاتی که دارید، برای شما قائل هستند.

سخن آخر

شما در رویای خود کدام یک از حالات گفته شده را دیده اید؟ آیا خود را در حال برداشتن ابرو دیده یا در کوشش برای رنگ کردن آن هستید؟ در صورتی که تعبیر خواب شما در هیچ کدام از موارد ذکر شده موجود نیست می توانید آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهند.

 

گروه ساختمانی ابان: گروه ساختمانی آبان: مجری بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت میباشد.

انتشار: 20 اسفند 1401 بروزرسانی: 20 اسفند 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 109299

به "تعبیر خواب ابرو - معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

7 کاربر به "تعبیر خواب ابرو - معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب ابرو - معنی ابرو برداشتن در خواب چیست؟"

1 دیدگاه

زهرا 18 اسفند 1401

خواب دیدم مادرشوهرم صورت من را با تیغ اصللح کرد و خیلی صورتم شفاف شد و ابروهام خیلی زیبا شد .بنده متاهل هستم

پاسخ به زهرا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید