سلامتی و پزشکی

سم زدایی کبد با روغن زیتون

کبد از مهم ترین اعضا بدن است که قابلیت بازسازی خود را نیز دارد. اما برای بازسازی باید به آن یاری کنید.

27 اسفند 1401

وزارت بهداشت: 13000 دانش آموز در مدارس بدحال شده و تحت معالجه قرار گرفته اند، فوتی ناشی از بدحالی نداشتیم

نزدیک به 1000 نفر از دانش آموزان در همان مدرسه تریاژ شده و با درمان در محل مرخص شده اند. تا روز گذشته تنها 100 نفر در بیمارستان حضور داشتند.

23 اسفند 1401

تعبیر خواب النگو - معنی دیدن النگو طلا در خواب چیست؟

النگو یکی از زیورآلات زینتی است که زنان از آن استفاده می نمایند؛ هر چند که در سال های اخیر النگو جای خود را به دستبند داده و دیگر آن کارایی گذشته را ندارد. النگوها از جنس های مختلفی تهیه می شوند که مشهورترین آن النگوی طلاست. بنابراین اکثرا رویاها با موضوع...

20 اسفند 1401

تعبیر خواب مار عظیم - دیدن مار عظیم در خواب چه تعبیری دارد؟

طبیعت مارها به گونه ای است که در بین بوته ها و چمنزارها خزیده و طعمه خود را غافلگیر می نماید. این حرکت بدون پیش بینی و ترس ناشی از آن مبنای تعبیر معبرین برای دیدن مار یا مار عظیم در خواب قرار گرفته است.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب کرم در مدفوع چیست؟ مال حرام یا عدم عزت نفس؟

شاید برایتان پیش آمده باشد که در خواب خود کرم ببینید، اما بستگی دارد این کرم را در چه حالتی ببینید، در غذا یا میوه و یا بدن … . در این مطلب درباره تعبیر خواب کرم در مدفوع شرح می دهیم.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب آرایش کردن نیاز انسان به مخفی شدن از دیگران را نشان می دهد. در واقع آرایش کردن نشان دهنده پیشرفت و ارتقا شخص بیننده خواب در نگاه دیگران است.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب جاده و راه

دیدن جاده در خواب بیانگر سرنوشت بیننده خواب است و تعبیر خواب جاده سراشیبی نشان از تنزل و پایین آمدن مرتبه اجتماعی در زندگی شخصی فرد دارد.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب فرش - دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرش را معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق دین، ایمان، عزت و بزرگی می دانند. با تعبیر خواب فرش قرمز، شستن فرش، فرش پاره، فروختن یا خریدن فرش و... با ادامه مطلب همراه باشید.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب بدبختی چیست؟

تعبیر خواب بدبختی و یا گرفتار شدن در بدبختی از دیدگاه لوک اویتنهاو و آنلی بیتون متفاوت است. با تعبیر دیدن بدبخت شدن در خواب همراه ما باشید.

20 اسفند 1401

تعبیر خواب بادام چیست؟

با تعبیر خواب بادام، تعبیر خواب بادام تلخ، تعبیر خواب مغز بادام، تعبیر خواب بادام امام صادق و تعبیر خواب خوردن بادام همراه ما باشید.

20 اسفند 1401
تعداد: (38085)