تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟

به گزارش مجله سرگرمی، تعبیر خواب آرایش کردن نیاز انسان به مخفی شدن از دیگران را نشان می دهد. در واقع آرایش کردن نشان دهنده پیشرفت و ارتقا شخص بیننده خواب در نگاه دیگران است.

تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟

معمولا رویاهای آرایش کردن شامل موارد زیر است:

 • دیدن آرایش کردن خود در خواب
 • آرایش غلیظ
 • تلاش برای رفع نقص های چهره به وسیله آرایش
 • دیدن آرایش کردن مردان

آرایش کردن شامل آرایش چشم، آرایش صورت، استفاده از لوازم آرایش مخصوص هر عضو و … است که هر کدام می تواند معنا و مفهومی جداگانه داشته باشد. همچنین تفاسیر گفته شده را می توان به دو دسته تعبیر خواب آرایش کردن از دیدگاه تعبیرگران اسلامی همچون امام صادق (ع)، ابن سیرین و تعبیرگران غربی مانند یونگ، آنلی بیتون و … تقسیم کرد.

 

تعبیر خواب آرایش کردن صورت

تونی کریسپ: آرایش کردن نماد توان تغییراتی است که اطرافیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این خواب نشانه ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی بیننده خواب است. یکی شدن با جامعه یا پایین بود اعتماد به نفس از دیگر نمادهای آرایش کردن در خواب است.

یونگ: اگر در خواب ببینید که آرایش می کنید نشانگر این است که شما در تلاش هستید تا جنبه ای از خودتان را بپوشانید و بهترین چهره را به خود بگیرید. در واقع شما می خواهید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. این خواب همچنین نشانگر این است که زمان آن رسیده که رابطه خود را با کسی اصلاح کنید و او را ببخشید.

آرایش کردن ابرو و مژه نمادی از شخصی بودن انگیزه اطرافیانتان است. همچنین استفاده از کرم پودر در خواب بیانگر قضاوت بیجا و نابجای شما در مورد دیگران است.

معبرین غربی:

 • رژلب در خواب نشان می دهد که شما در راه درستی فعالیت نمی کنید و راستگو نیستید.
 • به طور کلی استفاده از رژ لب در خواب به شادی و رفاه تعبیر می گردد.
 • اگر در خواب ببینید که رژ لب می زنید نشان دهنده موفقیت های غیر قابل انتظار است.

آنلی بیتون:

 • اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد.
 • اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.
 • اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید.
 • اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.

لوک اویتنهاو :

 • آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.
 • رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.
 • دیدن این که در خواب رژ گونه می زنید نماد فریب است به این معنا که شما با گول زدن دیگران راه خود را پیش می برید. اگر دیگران در خواب شما رژگونه بزنند نشانه این است که فریب می خورید و بازیچه می شوید. اگر در خواب رژگونه بزنید نمایانگر این است که می خواهید دوست داشتنی تر باشید و تعبیر دیگر این است که ممکن است در موقعیت شرم آوری باشید.
 • دیدن ریمل در خواب نشان می دهد نیاز دارید تا چشمانتان را باز کنید و بیشتر به موقعیت و یا رابطه خود توجه کنید.
 • دیدن اینکه در خواب خط چشم می کشید نشانگر چیزی است که توجه بیشتری از سمت شما می طلبد.
 • خریدن و یا دیدن رژ لب در خواب نشانگر عدم صداقت شما در چیزی است و شما باید مراقب گفته های خود و دیگران باشید.

تعبیر خواب آرایش چشم

منوچهر مطیعی تهرانی: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.

اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.

نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. بعضی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.

در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می گردد.

بعضی عقیده دارند سرمه در خواب نشانه تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می مالد خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید و مکر می کند. همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید .

چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می گوید و حقیقتی را پنهان می کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

ابراهیم کرمانی: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، چه برای زن و چه برای مرد، مال و اموال می باشد، بعضی از تعبیرگران می گویند: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، راه حق و صواب می باشد، مخصوصا اگر به اندازه و به مقدار کافی کشیده گردد.

ابن سیرین: اگر ببینی برای روشنایی چشم خودت سرمه کشیده ای، به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می باشی ، ولی اگر منظورت از سرمه کشیدن آرایش و زینت باشد، در بین مردم خودت را به دینداری مشهور می کنی تا تو را تحسین و ستایش کنند.

تعبیر خواب پاک کردن آرایش

معبرین غربی: این خواب نیاز شما به صادق بود با دیگران را نشان می دهد. نقابی که روی چهره خود گذاشته اید را برداشته و با شفافیت رفتار کنید. وقت آن است با حقایق پنهان روبرو شده و بپذیرید که چه کسی هستید. همچنین به دیگران اجازه دهید که خود واقعی شما را دریابند.

تعبیر خواب آرایش غلیظ

معبرین غربی: آرایش غلیظ در خواب روی خود یا دیگران بیانگر نیاز به روش های متعدد برای تحت تاثیر قرار دادن اطرافیان است. شما با آرایش کردن سعی در افزایش اعتماد به نفس خود دارید.

یونگ: اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی دارید نشانه آن است که بیشتر از باطن، به ظاهر خود توجه می کنید.

تعبیر خواب آرایش کردن مردان

معبرین غربی: اگر شما مرد هستید و خواب رژ لب ببینید به این معنی است که به دردسر می افتید.

مطیعی تهرانی:

 • آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.
 • اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست.

سخن آخر

به طور کلی تعبیر خواب آرایش کردن نمادی از پوشاندن چهره واقعی خود بر دیگران است. این خواب معمولا با نماد های مختلف دیگری مانند آرایش کردن دیگران، بودن در آرایشگاه، کوتاه کردن یا رنگ کردن مو و … همراه است. برای تفسیر هر خواب باید تمامی نمادها و شرایط را در نظر گرفت و پس از چیدن آن ها کنار یکدیگر به تحلیل آن پرداخت.

 

iranpixfa.ir: ایران عکس | مجله ایران گردی، صنعت گردشگری و مسافرتی ایران

genarena.ir: مجله آرنا، وبلاگ تفریحی، سرگرمی و خبری

fixfun.ir: مجله سرگرمی | مجله تفریحی، سرگرمی و مسافرتی

انتشار: 20 اسفند 1401 بروزرسانی: 20 اسفند 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 109074

به "تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب آرایش کردن - معنی آرایش کردن در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید