با کدام خواستگارتان خوشبخت می شوید؟!

به گزارش مجله سرگرمی، اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می نمایند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، این مطلب را بخوانید.

با کدام خواستگارتان خوشبخت می شوید؟!

همشهری نوشت: شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همواره راحت می نماید؟ قطعا همه شمایی که این مطلب را می خوانید، مرد رویایی تان را به یک شکل تصویر نمی کنید.

در حالی که سلطه گر ها تنها در کنار فردی بله قربان گو احساس آرامش می نمایند. اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می نمایند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، ادامه این مطلب را بخوانید.

افسانه هایی را که می گویند مرد ها عاشق زن های جسور می شوند یا اینکه هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز چشم چیزی نمی گوید، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می گردد.

تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا میزان ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم.

آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه نمایند، اما در کنار یکدیگر، به علت مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی گذارند.

به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی نمایند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی نمایند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می نماید. شاید دیگران رابطه ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب نمایند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی نماید.

شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.

آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.

سلطه پذیر ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.

آن ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.

بازی سلطه پذیر ها باخت- برد است. آن ها ترجیح می دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.

سلطه گر ها چه کسانی هستند؟

افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.

آن ها می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد.

سلطه گر ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.

این افراد از تکنیک به در می گویم تا دیوار بشنود استفاده می نمایند و پیغام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می نمایند.

در پیغام غیرمستقیمی که صادر می نمایند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می گردد.

وقتی زور می گوید، شاکی می شوید؟

این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی نمایند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می نماید.

ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می نماید، خود را به شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می دهد. زنی که می داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می دهد.

شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می رود.

یا مردی که در ظاهر به همه خواسته های همسرش بله می گوید و از او حساب می برد، با برآورده نکردن احتیاج های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می دهد و ناخودآگاه از او انتقام می گیرد.

به در می گوید که دیوار بشنود؟

پیغام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیغامی مستقیم می تواند به فرد مقابلش بگوید: من از تو ناراحتم! در این شیوه پیغام رسانی، از ضمایر من و تو استفاده شده و معین است که فرد در پیغامش چه کسی را خطاب قرار می دهد. بعلاوه در چنین پیغامی معین است که فرد به چه موضوعی اشاره می نماید. ناراحتی موضوع معینی است که فرد در پیغامش آن را مطرح نموده است.

این در حالی است که در پیغام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می نمایند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می نمایند.

گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟

برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل گردد، چند عامل در کنار هم نقش بازی می نمایند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی نموده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته باشد.

تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا میزان ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می گیرد، وقتی به وسیله پلیس هدایت و رانندگی در خیابان متوقف می گردد، به یک سلطه پذیر تبدیل می گردد.

همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می گردد، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد عظیم می نشیند، دوباره سلطه پذیر گردد. با توجه به این موضوع، می توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره نمود. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می گردد. در چنین وضعیتی می توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.

درست یا نادرست

اگر با سلطه گر ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می کشد. محققان در آنالیز هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به آنالیز های صورت گرفته، ازدواج هایی که در آن ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.

در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه گر زندگی می نمایند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر ها قربانی خشونت خانگی می شوند.

از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به میان آورد.

عاقبت زندگی با آدم های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می نمایند، کمتر با هم درگیر می شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می دهند.

powersetshop.ir: وبلاگ پاورست: نقد و بررسی کالاهای دیجیتالی و کاربردی

taverna.ir: تاورنا: مجله گردشگری و مسافرتی

منبع: زندگی روز
انتشار: 17 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 157856

به "با کدام خواستگارتان خوشبخت می شوید؟!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با کدام خواستگارتان خوشبخت می شوید؟!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید