ماجرای کلیپ جنجالی جیرفت چه بود؟

به گزارش مجله سرگرمی، چند روز قبل بود که انتشار کلیپی از مزرعه پیاز در کرمان جنجال به پا کرد و ظرف مدت کوتاهی در شبکه های اجتماعی وایرال شد. خبرنگار خبرنگاران برای آنالیز این موضوع به این منطقه سفر نموده تا مشکل پیازکاران کرمانی را آنالیز کند.

ماجرای کلیپ جنجالی جیرفت چه بود؟

به گزارش خبرنگاران کرمان:این روزها در جنوب استان کرمان هزاران نفر از کشاورزانی که در فصل زمستان مزارع خود را به کشت پیاز اختصاص داده بودند در فصل برداشت محصول فراوریی خود با مشکل فراوری فراوان پیاز و قیمت پایین خرید تضمینی آن روبرو شده اندو اشباع بازار پیاز و پایین بودن قیمت خرید تضمینی آن باعث شده پیازکاران که با هزار امید و ارزو بر سرمزارع عرق ریخته انداکنون در فصل برداشت حاصل دسترنج خود را بر روی زمین مزارع رها نمایند و به آینده مبهمی بیاندیشند که درآن دیگر توانی به ادامه شغل کشاورزی نیست.

عدم نظارت و حمایت از پیازکاران

محمد علی، یکی از پیازکاران شهرستان جیرفت است که سال جاری 35 هکتار از سطح مزارع خود را به کشت پیاز اختصاص داده است و اکنون به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی پیاز تمام محصول پیاز اش در زیر آفتاب در حال از بین رفتن است.وی در مصاحبه با خبرنگاران با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشاورزان می گوید: متاسفانه عدم توجه دولت به بخش کشاورزی باعث نابودی کشاورزی جنوب کرمان شده است، به گونه ای که سال جاری کشت فراوان پیاز و قیمت پایین خرید تضمینی که توسط دولت معین شده است، کشاورزان پیاز کار را که با هزینه های بالای کود و سم محصول خود را فراوری نموده اند مقروض تر از گذشته نموده است.

وی می افزاید: قیمت خرید تضمینی پیاز توسط دولت به ازای هر کیلو 596 تومان در حالی معین شده است که فقط برای فراوری هر کیلو پیاز حدود 800 تومان هزینه شده است که این هزینه جدا از هزینه برداشت و دیگر هزینه های آن است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد جنوب کرمان به کشاورزی وابسته است و با این قیمت خرید پیاز تنها منبع درآمد 500هزار نفر از کشاورزان ساکن این منطقه از بین می رود می افزاید: اکنون پیازهای برداشت نشده در مزارع یا باید خوراک دام گردد و یا بر روی زمین مزارع در زیر شعله های افتاب سوخته و از بین برود.

این پیاز کار جیرفتی همچنین با انتقاد از عدم حمایت و نظارت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان می گوید: متاسفانه سازمان جهاد کشاورزی هیچ سطح زیر کشتی برای ما معین نمی نماید تا از کشت بی رویه جلوگیری گردد.

احمد ،یکی دیگر از کشاورزان جنوب کرمان در مصاحبه با جام جم آنلاین می گوید: در طی دو سال گذشته کشت بی رویه پیاز و عدم مدیریت و معین سهمیه کشت باعث شده میزان فراوری محصول پیاز افزایش و به تبع ان قیمت خرید آن پایین بیاید.

وی می افزاید: در حال حاضر هزینه فراوری پیاز در هر هکتار 85 میلیون تومان می باشد که با قیمت معین شده خرید تضمینی هر کیلو 594 تومان، از برداشت هر هکتارسطح زیر کشت پیاز فقط 15 میلیون تومان نصیب کشاورز می گردد و وی 70 میلیون تومان ضرر می نماید که اصلا منطقی نیست.

وی با بیان اینکه بهتر بود در زمان معین قیمت خرید تضمینی پیاز توسط دولت یک نماینده از طرف کشاورزان حضور داشت تا نظر آن را نیز لحاظ می کردند تصریح می نماید: با این قیمت پایین خرید تضمینی دیگر نه انگیزه و توانی برای کشاورزان باقی مانده است و نه دیگر می توان از فرزندان ما توقع داشت که به شغل پدرانشان را ادامه دهند.

پایین بودن قیمت خرید تضمینی پیاز

در حالی که محصول فراوریی پیاز جنوب استان کرمان که حاصل دسترنج چند صد هزار نفر از مردم کشاورز این منطقه است بر روی زمین های مزارع کشاورزی در حال از بین رفتن است و پیازکارانی که برای فراوری این پیازها هزینه زیادی نموده و حتی مقروض شده اند نگران آینده معیشت خود و فرزندانشان هستند ،مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سوال دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی پیاز از کشاورزان می گوید:قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سطح ملی و توسط شورای اقتصاد صورت می گیرد و سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان نقشی در معین قیمت خرید تضمینی نداشته است.

فرامرز رستگاری، با بیان اینکه قیمت خرید پیشنهادی ما به وزرات جهاد کشاورزی برای هرکیلو پیاز 2هزار و 56 تومان بود می افزاید: متاسفانه قیمتی که در شورای اقتصاد معین شده است بسیار پایین بوده و جوابگوی هزینه های کشاورزان نیست و حتی برای کشاورزی که زمین و آب متعلق به خودش است هم این قیمت فقط 25 درصد هزینه های آن را پوشش می دهد.

وی با اشاره به پیگیری های سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان برای برطرف مشکل کشاورزان و پاسخ به مطالبات آنها تصریح می نماید:در مقطع کنونی پشنهاد ما برای برطرف بخشی از مسائل کشاورزان خرید توافقی پیاز ها بر اساس قیمت بازار بود،اما به دلیل نبود منابع اقتصادی لازم و همچنین این موضوع که محصولاتی که برای آنها قیمت خرید تضمینی معین شده مشمول خرید توافقی نمی شوند با این راه حل مخالفت شد.

بی توجهی پیازکاران به الگوی کشت

مدیرامورزراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان همچنین با بیان اینکه ما برای میزان سطح زیر کشت محصولاتی چون پیاز برنامه کشت داریم می گوید:ما این برنامه رابه کشاورزان اعلام می کنیم ،اما به دلیل تحریم ها و نبود بازارهای صادراتی الگوی کشت در استان های مختلف توسط کشاورزان رعایت نمی گردد و باعث به وجود آمدن مسائلی همچون شرایط کنونی فراوری فراوان پیاز در جنوب استان می گردد.

فرامرز رستگاری ادامه می دهد: در سال گذشته 600 هزار تن مازاد فراوری محصول پیاز کشور در فصل زمستان بود که در انبارها ذخیره شد وعرضه همزمان این پیازها ذخیره شده در بازار با برداشت محصول پیاز کشاورزان جنوب باعث شده پیاز در بازار فراوان و عرضه بیشتر از تقاضا باشد .

وی همچنین با انتقاد از عدم توجه کشاورزان به الگوی کشت معین شده توسط سازمان جهاد کشاورزی جنوب می افزاید: ما در حالی طبق برنامه الگوی کشت سطح زیر کشت پیاز را 5هزار و 500هکتار معین نموده بودیم که سال جاری در جنوب استان کرمان سطح زیر کشت پیاز 15هزار و 700هکتار بوده است که باعث شده 500هزار تن بیشتر از برنامه الگوی کشت پیاز فراوری گردد و اکنون این مسائل به وجود آید.

عملی نشدن وعده وزیر جهاد کشاورزی

کشاورزان جنوب کرمان مدت هاست خواستار حمایت مسئولین از آنها و توجه به فراوریات کشاورزی و برطرف موانع صادارتی این محصولات هستند تا در زمان فراوری مازاد محصولاتی چون پیاز بتوان با صادارت آن از اشباع بازار و پایین امدن قیمت خرید پیاز جلوگیری کرد.

این نگرانی کشاورزان پیاز کار در سفرکاظم خاوری وزیر جهاد کشاورزی، در11بهمن ماه سال 99 به جنوب کرمان به گوش وی رسید و او در جمع خبرنگاران بحث پیاز و فراوری مازاد آن را یکی از نگرانی های درجنوب کرمان عنوان نمود که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قرار بود از چند راستا این کار آنالیز و برای صادارت پیازهای مازاد ارتباط کاملی با وزارت خارجه برقرار گردد.

وی گفته بود: از هفته آینده کارگروه ملی پایش بحث پیاز جنوب کرمان در وزارتخانه راه اندازی می گردد که استاندار کرمان جزو اعضای ثابت خواهد بود و معاون وزیر امور خارجه در جلسه حضور دارد و سفرای مرتبط با بحث را دعوت خواهیم کرد که بتوانیم بحث پیاز را ساماندهی کنیم تا کشاورزان از این بخش صدمه نبینند همچنین تعرفه ها را با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد به حداقل خواهیم رساند.

کاظم خاوری، همچنین تصریح نموده بود: تصمیم های بسیار خوبی در حوزه صادرات گرفته شد که به شدت پیگیری خواهیم کرد که یکی از این مباحث خرید تضمینی است که در شورایی که این قانون به وزارت جهاد انتقال داده شده بحث خواهیم کرد.

این وعده های وزیر جهاد کشاورزی در جنوب کرمان در حالی عنوان شد که اکنون با گذشت بیش از دو ماه از سفر وزیر جهاد کشاورزی به جنوب کرمان، اکنون در زمان برداشت محصول پیاز جنوب نه تنها مسائل کشاورزان همچنان ادامه دارد و ده ها هزار تن پیاز بر سر مزارع در حال خراب شدن هستند،بلکه قیمت پایین خرید تضمینی معین شده توسط شورای اقتصاد نیز نمک دیگری بر زخم های پیازکاران پاشیده است که مدت هاست دردبی تدبیری و عدم مدیریت بازار توسط مسئولین مربوطه را تحمل می نمایند.

گزارش از حکمت قاسم خانی. خبرنگاران کرمان.

عینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 17 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 144027

به "ماجرای کلیپ جنجالی جیرفت چه بود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ماجرای کلیپ جنجالی جیرفت چه بود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید