فرودگاه برلین شونفلد

به گزارش مجله سرگرمی، آشنایی با فرودگاه برلین شونفلد

از فرودگاه های بین المللی کشور آلمان فرودگاه برلین شونفلد می باشد که روزانه پروازهای متعددی در آن انجام می گیرد. این فرودگاه در سال های مختلف با حوادث و اتفاقات تلخ و شیرین مختلفی همراه بوده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

فرودگاه برلین شونفلد

فرودگاه برلین شونفلد در کشور آلمان

روزانه پروازهای مختلفی به کشور آلمان انجام می گردد و هواپیماهای گوناگونی از نقاط مختلف جهان در فرودگاه های این کشور فرود می آیند. در بحث امروز قصد داریم یکی از مهمترین فرودگاه های این کشور را به شما عزیزان معرفی کنیم و در رابطه با تاریخچه آن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم. فرودگاه شونفلد را می توان از مهمترین و در عین حال اصلی ترین فرودگاه های بین المللی در این کشور به شمار آورد که پروازهای بسیاری در آن انجام می شوند.

این فرودگاه در نزدیکی براندنبورگ تاسیس شده است و فاصله 18 کیلومتری با شهر برلین آلمان دارد. بعد از فرودگاه تگل فرودگاه برلین شونفلد از اهمیت بسیاری برخوردار است و در رتبه دوم فرودگاه های بین المللی این کشور جای گرفته است. تاسیس این فرودگاه بین المللی در سال 1934 انجام شد و در سال های مختلف در بخش های گوناگون آن بازسازی و ترمیم های بسیاری انجام شده است. در ادامه با ما همچنان همراه باشید تا با تاریخچه این فرودگاه بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1934 تا 1947

فرودگاه برلین شونفلد دارای تاریخچه جالبی است که در طی سال های مختلف در آن اتفاقات متنوعی رخ داده است. طی قراردادی که در سال 1934 میان دو شرکت Ambi-Budd و Henschel Aircraft Plant انعقاد شد 3 باند با متراژ 800 متر در این فرودگاه تاسیس شدند که برای استفاده از هواپیماهای جدید فرصت مناسبی به شمار می آمدند.

در سال 1946 شروع سوریس برنامه ریزی شده میان مسکو و برلین شونفلد توسط شرکت هواپیمایی Aeroflot از دیگر اطلاعات مربوط به تاریخچه فرودگاهشونفلد می باشد. در سال 1947 فرمان ساخت و تاسیس فرودگاه شهری توسط حکومت نظامی شوروی صادر شد. Interflug نام هواپیمایی آلمان شرقی بود که در این سال امکان پرواز در این فرودگاه برای این ایرلاین میسر گشت.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1960 تا 1986

در بحث قبلی در رابطه با تاریخچه فرودگاه شونفلد در سال های 1934 تا 11947 اطلاعاتی در اختیار شما قرار دادیم اما در این بخش به سال های مابین 1960 تا 1986 خواهیم پرداخت. در سال 1960 این فرودگاه مکان مناسبی برای استفاده اهالی آلمان غربی که از شهرهای بوداپست و پراگ بودند به شمار می آمد. دلیل این موضوع نبود مسیرهای این چنینی در آلمان غربی بود.

در سال 1969 فرودگاه شونفلد شاهد جابجایی تعداد 1.000.000 نفر مسافر بود. در سال 1985 رونق چشمگیر در این فرودگاه رخ داد و آن به دلیل ترمینال های B و C بود که به این فرودگاه اضافه شده بودند. در سال 1986 اتفاق تلخی در فرودگاه مورد نظر رخ داد و 72 نفر که 20 نفر آنها دانش آموز بودند در یک سانحه هوایی جان خود را از دست دادند.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1991 تا 2003

در سال 1995 نیز توافق جهت گسترش وضعیت ترمینال A از مهمترین اتفاقات این فرودگاه به شمار می رود. توافق برای احداث فرودگاهی جهت استفاده براندنبورگ و برلین در فرودگاه شونفلد از مهمترین موضوعاتی است که در سال 1996 این فرودگاه با آن روبرو شد. استفاده از این فرودگاه توسط ایرلاین های بلیط پرواز چارتری و ارزان قیمت در سال 2003 انجام شد.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 2005 تا 2016

در سال 2005 از فرودگاه شونفلد دو هواپیما پروازهای مختلفی به شهرها توسط هواپیمایی Germanwings به انجام رساندند. در سال 2010 این فرودگاه شاهد پروازهای بسیاری به نقاط مختلف جهان بود به طوری که جزء مکان های گردشگری و توریستی جهان به شمار می رفت. 7.3 تعداد مسافرانی است که در این سال این فرودگاه از آنها میزبانی نمود. باند جدیدی در سال 2015 به فرودگاه شونفلد افزوده شد که طی این پروژه بسیاری از پروازها به باندهای دیگر منتقل شدند. به انتها رسیدن توسعه فرودگاه شونفلد در سال 2016 به انجام رسید.

آشنایی با فرودگاه برلین شونفلد

از فرودگاه های بین المللی کشور آلمان فرودگاه برلین شونفلد می باشد که روزانه پروازهای متعددی در آن انجام می گیرد. این فرودگاه در سال های مختلف با حوادث و اتفاقات تلخ و شیرین مختلفی همراه بوده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

فرودگاه برلین شونفلد در کشور آلمان

روزانه پروازهای مختلفی به کشور آلمان انجام می گردد و هواپیماهای گوناگونی از نقاط مختلف جهان در فرودگاه های این کشور فرود می آیند. در بحث امروز قصد داریم یکی از مهمترین فرودگاه های این کشور را به شما عزیزان معرفی کنیم و در رابطه با تاریخچه آن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم. فرودگاه شونفلد را می توان از مهمترین و در عین حال اصلی ترین فرودگاه های بین المللی در این کشور به شمار آورد که پروازهای بسیاری در آن انجام می شوند.

این فرودگاه در نزدیکی براندنبورگ تاسیس شده است و فاصله 18 کیلومتری با شهر برلین آلمان دارد. بعد از فرودگاه تگل فرودگاه برلین شونفلد از اهمیت بسیاری برخوردار است و در رتبه دوم فرودگاه های بین المللی این کشور جای گرفته است. تاسیس این فرودگاه بین المللی در سال 1934 انجام شد و در سال های مختلف در بخش های گوناگون آن بازسازی و ترمیم های بسیاری انجام شده است. در ادامه با ما همچنان همراه باشید تا با تاریخچه این فرودگاه بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1934 تا 1947

فرودگاه برلین شونفلد دارای تاریخچه جالبی است که در طی سال های مختلف در آن اتفاقات متنوعی رخ داده است. طی قراردادی که در سال 1934 میان دو شرکت Ambi-Budd و Henschel Aircraft Plant انعقاد شد 3 باند با متراژ 800 متر در این فرودگاه تاسیس شدند که برای استفاده از هواپیماهای جدید فرصت مناسبی به شمار می آمدند.

در سال 1946 شروع سوریس برنامه ریزی شده میان مسکو و برلین شونفلد توسط شرکت هواپیمایی Aeroflot از دیگر اطلاعات مربوط به تاریخچه فرودگاهشونفلد می باشد. در سال 1947 فرمان ساخت و تاسیس فرودگاه شهری توسط حکومت نظامی شوروی صادر شد. Interflug نام هواپیمایی آلمان شرقی بود که در این سال امکان پرواز در این فرودگاه برای این ایرلاین میسر گشت.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1960 تا 1986

در بحث قبلی در رابطه با تاریخچه فرودگاه شونفلد در سال های 1934 تا 11947 اطلاعاتی در اختیار شما قرار دادیم اما در این بخش به سال های مابین 1960 تا 1986 خواهیم پرداخت. در سال 1960 این فرودگاه مکان مناسبی برای استفاده اهالی آلمان غربی که از شهرهای بوداپست و پراگ بودند به شمار می آمد. دلیل این موضوع نبود مسیرهای این چنینی در آلمان غربی بود.

در سال 1969 فرودگاه شونفلد شاهد جابجایی تعداد 1.000.000 نفر مسافر بود. در سال 1985 رونق چشمگیر در این فرودگاه رخ داد و آن به دلیل ترمینال های B و C بود که به این فرودگاه اضافه شده بودند. در سال 1986 اتفاق تلخی در فرودگاه مورد نظر رخ داد و 72 نفر که 20 نفر آنها دانش آموز بودند در یک سانحه هوایی جان خود را از دست دادند.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 1991 تا 2003

در سال 1995 نیز توافق جهت گسترش وضعیت ترمینال A از مهمترین اتفاقات این فرودگاه به شمار می رود. توافق برای احداث فرودگاهی جهت استفاده براندنبورگ و برلین در فرودگاه شونفلد از مهمترین موضوعاتی است که در سال 1996 این فرودگاه با آن روبرو شد. استفاده از این فرودگاه توسط ایرلاین های بلیط پرواز چارتری و ارزان قیمت در سال 2003 انجام شد.

تاریخچه فرودگاه برلین شونفلد از سال 2005 تا 2016

در سال 2005 از فرودگاه شونفلد دو هواپیما پروازهای مختلفی به شهرها توسط هواپیمایی Germanwings به انجام رساندند. در سال 2010 این فرودگاه شاهد پروازهای بسیاری به نقاط مختلف جهان بود به طوری که جزء مکان های گردشگری و توریستی جهان به شمار می رفت. 7.3 تعداد مسافرانی است که در این سال این فرودگاه از آنها میزبانی نمود. باند جدیدی در سال 2015 به فرودگاه شونفلد افزوده شد که طی این پروژه بسیاری از پروازها به باندهای دیگر منتقل شدند. به انتها رسیدن توسعه فرودگاه شونفلد در سال 2016 به انجام رسید.

mahsanblog.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای مهسان

منبع: دلتابان
انتشار: 20 مهر 1400 بروزرسانی: 20 مهر 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 38693

به "فرودگاه برلین شونفلد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرودگاه برلین شونفلد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید