فاز های ماه را می شناسید؟

به گزارش مجله سرگرمی، جالب است بدانید؛ فاز ماه در نجوم به معنای تغییر شکل ماه در آسمان است و از این رو 8 فاز برای ماه تعریف شده است.

فاز های ماه را می شناسید؟

به گزارش خبرنگار ، اگر سر به هوا باشید و زیاد به آسمان نگاه کنید و ماه را ببینید، متوجه شده اید که ماه اشکال مختلفی را به خود می گیرد و شاید بتوان گفت ماه بطور کلی هشت فاز دارد که امروز میخواهد به بپردازد.

ماه؛ چهاردهمین جسم در سامانه خورشیدی

همانطور که می دانید؛ ماه تنها قمر سیاره زمین محسوب می شود که با بازتاباندن نور خورشید، شب های زمین را کمی روشن می نماید.

ماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در سامانه خورشیدی در میان 173 قمر موجود در این سامانه است.

قطر آن در حدود 3٬500 کیلومتر است و هیچ جوی ندارد و در پهنه آن دهانه های برخوردی درپیِ برخوردِ سنگ های آسمانی پدید آمده است.

کره ماه چهاردهمین جسم در سامانه خورشیدی بر پایه جرم و حجم است.

قطر کره ماه یک چهارم کره زمین است و هیچ سیاره دیگری در سامانه خورشیدی، نسبت به اندازه خود، دورگردی به این بزرگی ندارد.

چگالی ماه چهار پنجم چگالی زمین است.

انسان ها از قدیم از کره ماه و چرخش منظم آن برای گاهشماری، به ویژه در کشاورزی بهره می گرفتند.

مسافران و دریانوردان نیز از نور و حضور ماه برای جهت یابی و ناوبری استفاده می کردند؛ ماه هم چنین در اسطوره های اقوام حضور زیادی داشته و در بعضی فرهنگ ها حتی آن را به عنوان یک ایزد پرستش می نموده اند.

گرانش (جاذبه) ماه باعث به وجود آمدن جزر و مد آب های کره زمین می شود؛ گرانش کره ماه هم چنین باعث با ثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می شود که درصورت عدم وجود ماه، انحراف محوری زمین مرتباً تغییر می کرد و این امر باعث آشفته شدن آب وهوا و فصل ها در زمین می شد.

فاز ماه، چیست؟!

نور ماه از تابش نور خورشید به سطح آن، ناشی شده است.

یک طرف ماه همواره روشن است و ما قادر به مشاهده تمام نیمکره روشن آن هستیم که خورشید و زمین و ماه تقریبا بر یک امتداد قرار گرفته باشند.

فاز در نجوم به تغییر شکل ماه در آسمان به صورتی که به نظر ما می رسد، اطلاق می شود.

همچنین این اصلاح در خصوص سیاره مریخ و سیاره های درونی نیز بکار می رود. تغییر شکل قسمت روشن ماه و سیاره ها به علت تغییر زاویه موجود بین امتداد تابش نور خورشید به آن ها و امتداد دید ناظر، صورت می پذیرد؛ بنابراین در فاز های مختلف مقدار نور منعکس شده خورشید از سطح ماه یا یک سیاره به سطح زمین تغییر می نماید.

تشریح 8 فاز ماه

می دانید چرا ماه شکل های متفاوتی پیدا می نماید؟

به این دلیل که، فاز های مختلفی دارد.

شکل متغیر طرف روشن ماه فاز نامیده می شود.

شکل ماه بر اساس این که در کجای مدارش به دور زمین قرار گرفته باشد تغییر می نماید.

فاز های ماه در یک دایره رخ می دهند.

فاز های ماه همواره با ماه نو شروع می شوند.

در زمانی که فاز ها را توصیف می شود، از اصطلاحات فزاینده (waxing) و کاهنده (waning) استفاده می کنیم.

فزاینده به این معنی است که طرف روشن ماه بزرگ تر می شود.

کاهنده به این معنی است که طرف روشن ماه کوچک تر می شود.

فاز های ماه عبارتند از:

  • ماه نو (New Moon)
  • هلال فزاینده (Waxing Crescent)
  • تربیع (ربع) اول (First Quarter)
  • کوژماه یا تحدب فزاینده (Waxing Gibbous)
  • ماه کامل (Full Moon)
  • کوژماه یا تحدت کاهنده (Waning Gibbous)
  • تربیع آخر (Last Quarter)
  • هلال کاهنده (Waning Crescent)
  • وقتی که بیشتر از نصف ماه روشن است کوژماه (Gibbous Moon) نامیده می شود.
  • وقتی که کمتر از نصف ما روشن است هلال (Crescent Moon) نامیده می شود.

ماه نو به چه معناست؟!

به علت حرکت مداری ماه به دور زمین، ماه نسبت به ستارگان آسمان سریعتر از خورشید به سوی مشرق در حال حرکت است.

درست در زمانی که ماه درست بین زمین و خورشید قرار می گیرد، فقط قسمت بیرونی و دورتر آن نسبت به زمین، توسط نور خورشید روشن می شود و قسمت تاریک آن به طرف زمین است و ماه قابل رویت ناست.

این فاز ماه به نام ماه نو (محاق = New Moon) نامیده می شود.

در این حالت فقط ماه در وقت کسوف قابل رؤیت است. درمرحله ماه نو، ماه نسبت به زمین و خورشید در حال مقارنه است.

حتی در حال ماه نو، می بایست یک هلال بسیار باریک از ماه قابل رویت باشد، اما عملا با چشم دیده نمی شود، تا اینکه ماه 18 ساعته شود.

هلال ماه نو

پس از از ماه نو با ادامه حرکت مداری ماه به طرف مشرق و به دور زمین، زاویه بین خط واصل بین ماه و زمین و امتداد نور خورشید اضافه می شود.

چند شب بعد از ماه نو، لبه نیمه روشن ماه، مانند هلال باریکی، پس از غروب آفتاب، مدتی کوتاه به چشم می خورد؛ در این مرحله قسمت برآمده هلال به جانب مغرب قرار می گیرد که به هلال ماه نو موسوم است.

اگر چه اصطلاحا به این مرحله هم ماه نو گفته می شود.

قرص ماه

لبه خارجی یا لبه محدب هلال ماه که همواره به طرف خورشید قرار گرفته است حاشیه خارجی نامیده می شود.

شکل حاشیه خارجی همواره ثابت است و فقط به محیط آن افزوده می شود، اما شکل لبه مقعر دائما با گذشت روز های ماه تغییر می نماید.

دو نوک تیز لبه ها که همواره به دور از خورشید قرار می گیرد، تیزی دو سر هلال نامیده می شود.

حالت تربیع

حرکت روزانه ماه موجب افزایش زاویه بین خط واصل بین اشعه خورشید و خط واصل بین زمین و ماه می شود و در نتیجه با گذشت روز های ماه، بعد از حدوث ماه نو، میزان بیشتری از قسمت شرقی قرص ماه روشن شده و اندازه هلال بزرگتر می شود.

در حدود یک هفته به از ماه نو، ماه در یک چهارم راستا خود به دور زمین، نصف النهار قرص آن روشن می شود که آن را تربیع اول می نامند و ماه در این مرحله تربیع (Aspect of Quadrature) است.

در این وضعیت زاویه بین امتداد اشعه خورشید و خط واصل بین ناظر زمینی و ماه 90 درجه یا به عبارت دیگر فاصله زاویه ای ماه از خورشید 90 درجه است.

تثلیث

میزان فاصله ماه از خورشید با ادامه حرکت ماه، افزون شده و بیش از نصف قرص ماه روشن می شود که تثلیث (Gibboso) نام دارد؛ در این مرحله فاصله زاویه ای ماه از خورشید 120 درجه است.

اصطلاح انگلیسی معادل تثلیث از لغتی ایتالیایی گرفته شده و به معنای کوژپشت است.

بدر

هنگامی که ماه به نقطه مقابل زمین نسبت به خورشید می رسد یا به عبارت دیگر فاصله زاویه ای ماه و خورشید 180 درجه می شود، تمام قرص ماه روشن به نظر می رسد که بدر (Full Moon) نامیده می شود و ماه در این موقعیت در حالت مقابله (Aspect of Opposittion) است.

این مرحله ماه در حدود نیمه ماه بعد از حدوث ماه نو حاصل می شود، البته در این موقع ماه که درست در مقابل خورشید نسبت به زمین قرار می گیرد، اگر روی دایرة البروج هم قرار داشته باشد، ماه گرفتگی صورت می پذیرد.

پس از این مرحله قسمت شرقی قرص ماه (بجای سمت غربی آن) توسط اشعه نور خورشید روشن می شود و فاز های ماه با ترتیب برعکس از تثلیث تا تربیع آخر و سپس تا هلال و بالاخره تا ماه نو تکرار می شود؛ در شرایط مناسب اتمسفری، قسمت تاریک قرص ماه، به صورت خیلی ضعیف قابل رؤیت است.

قابل رؤیت بودن قسمت تاریک ماه، به سبب بازتاب نور خورشید از سطح کره زمین به سطح ماه است.

فاز های سیارات

عطارد (تیر) و زهره (ناهید) مانند ماه، دارای فاز های مختلف هستند.

مریخ (بهرام) دارای فاز های از بدر تا تثلیث است؛ سیاره های دورتر، به علت بعد فاصله از زمین و خورشید، دارای تغییر فاز نیستند.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

namasho.com: نماشو: آگهی رایگان، رپورتاژ خبری، طراحی سایت، سئو و بهینه سازی وبسایت

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 17 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 31723

به "فاز های ماه را می شناسید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فاز های ماه را می شناسید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید