اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است

به گزارش مجله سرگرمی، میراث آریا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است.

اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است

اشکفت آهو در ارتفاع حدود 2 هزار متری از سطح دریا، در نزدیکی خط الراس کوه گاوبست و در فاصله حدود 4/5 کیلومتری شمال شهر بستک و روستای مغدان واقع شده است. ارتفاع کوه گاوبست حدود 2165 متر نسبت به سطح دریا است. اشکفت آهویی در یک موقعیت کوهستانی با بستر صخره ای واقع شده است. دسترسی به اشکفت بویژه در فصول گرم سال بسیار سخت است و از نزدیکترین جهت آن هشت ساعت کوهپیمایی درشیب نزدیک به 45 درجه احتیاج دارد.

کوه گاوبست که دربرگیرنده اشکفت آهو است متشکل از پشته های بزرگ صخره ای از جنس سنگ آهک رسوبی و بخشهایی از آن متشکل از بستر فرسایشی رسی سنگلاخی است. دامنه های کم شیب بر اثر فرسایش طبیعی به شکل سنگلاخی و در شیب های تند به شکل بستر کاملاً صخره ای است.

اهمیت تاریخی

یکی از آثار فرهنگی بسیار مهم در حوزه خلیج فارس اشکفت آهو است. اهمیت این اثر در ارتباط با حضور فرهنگ های پیش از تاریخی در منطقه دوچندان به نظر می رسد.

با اتکا به مدارک موجود یکی از عمده ترین جهتهای مهاجرت جوامع شکارورز از مبدأ آفریقا به سمت شرق و جنوب شرق آسیا کرانه ها و پس کران ها و جزایر خلیج فارس بوده است. ابزارهای سنگی این دوره علاوه بر منطقه میناب از منطقه رودان و جزیره قشم نیز بدست آمده است.

اهمیت آثار فرهنگی اشکفت آهو بویژه از دیدگاه تکمیل کرونولوژی و تسلسل گاهنگاری ادوار فرهنگی جوامع پیش از تاریخی منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر آن آثار فرهنگی اشکفت آهو از منظر مطالعات و پژوهش های مرتبط با سیر تحولات تاریخ هنر منطقه از دوره پیش از تاریخ و شروع تاریخی حائز اهمیت فراوان است.

براساس مقاله اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است، باید بدانید که از دیگر شاخصه های اشکفت آهو امکان پژوهش و آنالیز فرایند تحولات فرهنگی شیوه فراوری مالی جوامع پیش از تاریخی مستقر در منطقه، باورها، آیین ها و مناسک مرتبط با معیشت و اکوسیستم شناسی منطقه در مقاطع پیش از تاریخی است و گونه شناختی حیوانات و گیاهان منطقه در پیش از تاریخ، سیر تحول تکنولوژی ساخت ابزارها و صنایع مرتبط با شیوه فراوری مالی نیز در برمی گیرد.

اشکفت به معنای شکاف در دل کوه است و از آنجایی که در این منطقه درگذشته به وفور آهو وجود داشت، مردم محلی آن را اشکفت آهویی نام نهاده اند.

اشکفت آهو، یک پناهگاه صخره ای به حدبیشتر طول حدود 10 متر، بیشترین ارتفاع حدود 260 سانتیمتر و بیشترین عمق حدود 260 سانتیمتر است. محل ایجاد نقوش، زیر پیش آمدگی صخره ای پناهگاه است که به شکل سقف، پناهگاه را پوشش داده است.

همانطور که عنوان شد، اشکفت آهو در یک بستر صخره ای از جنس سنگ آهک رسوبی و تخریبی شکل گرفته است. عوامل طبیعی ازجمله تأثیر نزولات جوی و وزش باد، بخشهای زیادی از بستر صخره ای سقف اشکفت را مورد فرسایش قرار داده و حفره های متعددی در سطح زیرین سقف اشکفت ایجاد نموده است.

با توجه به اینکه بیشتر نقوش اشکفت، در سطوح صاف زیر سقف اشکفت کشیده شده اند، میتوان دریافت که فرسایش و حفره های موجود مربوط به پیش از دوره ایجاد نقوش بوده که مسلماً فرایند فرسایشی طبیعی همچنان ادامه دارد.

نقوش اشکفت با گل اخری و به رنگ قرمز - اخرایی کشیده شده که عامل گذشت زمان، فرسایش طبیعی و دخل و تصرفات انسانی، بسیاری از نقوش را محو، تخریب و به رنگ مات و قهوه ای کمرنگ تبدیل نموده است.

پیشینه تاریخی

با توجه به مدارک ارائه شده، بویژه آنالیز فرایند تحولات فرهنگی، چنین به نظر می رسد که نقوش شکارگران اشکفت آهو ازنظر آنالیز شیوه فراوری مالی، معرف فرهنگ و جامعه ای است که در مرحله شکار و گردآوری خوراک به سر می برند.

از دیدگاه فرایند تحولات سبک های هنری پیش از تاریخی، سبک نقوش اشکفت آهو را میتوان در حدفاصل دوره نوسنگی تا ابتدای عصر برنز واقع شده است لیکن وجود تیر و کمان در دست شکارچیان اشکفت آهو، با اتکا به مدارک و نتایج مطالعات باستان شناختی که بر روی نقوش غارها، اشکفت ها و صخره های منطقه ها لرستان و بعلاوه نقوش صخره ای منطقه گوبوستان در قفقاز اجرا شده است، این احتمال را که نقوش اشکفت آهو متعلق به حدفاصل دوره کالکولتیک تا شروع عصر برنز قدیم باشد را قوت می بخشد.

توصیف و طبقه بندی گونه شناختی نقوش اشکفت آهو

با توجه به مطالعات اجرا شده و در نظر گرفتن این نکته که بخش مهمی از نقوش اشکفت آهو براثر گذشت زمان، فرسایش طبیعی و دخل و تصرفات انسانی یا بطور کامل محو شده یا به درستی قابل تشخیص نیست. به نظر می رسد در شرایط فعلی یعنی زمان مطالعات هیئت باستان شناختی اشکفت آهو در مجموع حدود 90 نقش قابل رؤیت در اشکفت آهو بر جای مانده است.

نقوش مزبور را میتوان درمجموع در پنج گروه به توضیح زیر طبقه بندی کرد:

1- نقوش انسانی (شکارگران) 13 نقش

2- نقش دست انسان: سه نقش

3- نقوش حیوانی (شکار): هشت نقش

4- ابزار و وسایل شکار، تزئینات پوشش و نقوش نمادین: 55 نقش

5- نقوش نامشخص و محو شده: 11 نقش

همانطور که عنوان شد، همه نقوش با گل اخری کشیده شده اند به همین علت نقوش تک رنگ و به رنگ قرمز اخرایی است که براثر گذشت زمان و تأثیر عوامل جوی، فرسایش طبیعی (نزولات جوی، وزش باد و…) و تخریب های انسانی، رنگ بعضی نقوش مات و به قهوه ای کمرنگ تبدیل و بعضی نیز کاملاً محو یا غیرقابل تشخیص شده اند. ابعاد نقش ها متفاوت و از 4 تا 18 سانتیمتر در نوسان است.

با اتکا به مطالعات اجرا شده و آنالیز نقوش حیوانی اشکفت آهو به نظر می رسد حداقل 5 گونه حیوان در اشکفت آهو ترسیم شده است که عبارتند از:

-آهو که وجه تسمیه اشکفت نیز به آن بازمی گردد و تا چند دهه پیش نیز پراکندگی آن در منطقه و کوه گاوبست گزارش شده لیکن به علت شکار بی رویه و غیرقانونی مدتی است در محل مشاهده نشده است.

-کل یا بز کوهی که هنوز هم جز حیوانات بومی منطقه و کوه گاوبست بشمار می آیند و از دوره پیش از تاریخ تا به امروز به عنوان یکی از منابع مالی جوامع مستقر در منطقه بخشی از الگوی معیشتی را تأمین مینموده است.

-الاغ وحشی، یکی از حیوانات بومی منطقه بشمار می آمده که نقش آن در اشکفت در چند نقطه، در حال شکار ترسیم شده است.

-شغال که هنوز هم در حیات وحش منطقه و اکوسیستم کوه گاوبست به حیات خود ادامه می دهد.

-حیوان گربه سان، احتمالاً پلنگ که در حال حاضر نیز در منطقه مشاهده شده و به حیات خود ادامه می دهد.

یک حیوان ناشناخته با بدن راه راه که در بدو امر به شکل گورخر تداعی می گردد لیکن از آنجا که گورخر حیوان بومی منطقه نیست به نظر می رسد نقش مزبور یک نوع آفتاب پرست است که در حال حاضر نیز در اطراف اشکفت به حیات خود ادامه می دهد. حیوان مزبور دارای پوست راه راه است و هنگام احساس خطر با تغییر رنگ و تطابق با محیط و اکوسیستم منطقه، منطبق شده و پوست آن با راه راه قهوه ای رنگ، همسان و هم رنگ محیط پیرامون می گردد.

از خصوصیات مهم نقش اشکفت آهویی در استان با توجه به اینکه سنگ نگاره هایی در دهتل شهرستان بستک، برنطین و بادافشان شهرستان رودان مشاهده شده که متأسفانه بسیاری از نقوش آنها از بین رفته این است که نقوش اشکفت آهویی مربوط به یک دوره است و به مانند دیگر منطقه ها استان در دوره های بعدی نیز نقوشی مشاهده نمی گردد.

توصیف نقوش شکارچیان اشکفت آهو

نقوش شکارچیان اشکفت آهو دارای شاخصه های تصویری است که با اتکا به مطالعات اجرا شده این ویژگی ها به توضیح زیر ارائه می گردد:

-به نظر می رسد شکارگران اشکفت آهو، عموماً دارای سربند و نقاب و نوعی دیهیم پیچیده دور پیشانی هستند.

-سلاح مورداستفاده در تصاویر شکارگران اشکفت آهو، عمدتاً تیر و کمان است. در یک مورد نیز به نظر می رسد شکارگر از نیزه برای شکار استفاده نموده است.

-تیردان های حاوی تیر، به کمر شکارگران متصل شده است.

-به نظر می رسد شکارگران اشکفت آهو دارای نوعی مچ بند نیز هستند.

-با توجه به نقوش، تردید وجود ندارد که شکارگران اشکفت آهو، دارای نوعی پای پوش بوده اند. این فرضیه را تصویر بعضی نقوش شبیه کفش و پای پوش که تحت عنوان ابزار و وسایل شکار و نقوش نمادین طبقه بندی شده اند تائید می نماید.

-وجود ابزار شکار، بویژه تیر و کمان، در نقوش شکارگران اشکفت آهو، از دیدگان باستان شناختی و از منظر گاه شناختی، تاریخ گزاری نقوش اشکفت آهو را به اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم پیش از میلاد منسوب و مطرح می نماید.

مدارک باستان شناسی مبین آن است که اختراع و کاربرد تیر و کمان، بویژه کمان های قوسی، مربوط به اواخر دوره کالکولتیک و ابتدای عصر برنز قدیم است.

-با توجه به نقوش اشکفت آهو به نظر می رسد سر پیکان های نصب شده بر دنباله تیرها، مثلثی شکل و احتمالاً از جنس سنگ (پوینت ها، میکرولیت های هندسی به شکل برگ و مثلثی شکل) و دنباله تیرها از جنس چوب بوده است.

نتایج مطالعات نشان می دهد که در شرایط فعلی اکوسیستم اشکفت آهو امکانات مورداحتیاج نظیر چوب بسیار مستحکم و درعین حال کاملاً منعطف برای ساخت تیر و کمان و بعلاوه صمغ و رزین بسیار چسبناک درخت بومی محل یعنی بنه، برای تثبیت سر پیکان های سنگی در دنباله چوبی وجود دارد که مسلماً همین امکانات و مواد محیطی در دوره مورد نظر نیز مورداستفاده جوامع شکار ورز برای تأمین، ساخت و فراوری ابزار شکار مورداستفاده قرار میگرفته است.

عواملی که موجب بقای نسبی نقوش تا عصر حاضر شده است عبارتند از:

-محل ایجاد نقوش که زیر سقف اشکفت ایجادشده و به همین علت از معرض تابش مستقیم اشعه خورشید بویژه تا زمانی که زیرپوشش رسوب طبیعی قرار داشتند، مصون مانده اند.

-عدم رؤیت نقوش در بدو امر، بدین مفهوم که نقوش روی دیواره های عمودی و جداره های اشکفت نگارگری نشده اند.

-محل اشکفت که در منطقه ای صعب العبور، کوهستانی، مرتفع و دور از دسترس همگانی قرار داشته و به همین علت بجز کوهنوردان، عشایر نیمه کوچ رو منطقه، چوپانان و افراد علاقمند عموماً از دسترسی و دست یابی عمومی به دور بوده و سهل الوصول نیست.

منبع: همگردی
انتشار: 15 خرداد 1401 بروزرسانی: 15 خرداد 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 164323

به "اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اشکفت آهو اثری کم نظیر در حوزه خلیج فارس است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید