آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن

به گزارش مجله سرگرمی، دستگاه شور یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است که آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی از متعلقات آن هستند. با خواندن این مطلب با تعریف دستگاه در موسیقی و ویژگی های دستگاه شور و متعلقات آن آشنا خواهید شد.

آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن

خبرنگاران | سرویس فرهنگ و هنر - موسیقی ایرانی دارای هفت دستگاه با نام های شور، سه گاه، همایون، چهارگاه، نوا، راست پنجگاه، ماهور و پنج آواز به نام های ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، اصفهان است. در این مقاله به معرفی دستگاه شور و متعلقات آن پرداخته ایم، اما قبل از بررسی و معرفی دستگاه شور ابتدا لازم است بدانیم کلمه دستگاه در موسیقی به چه معنا و مفهومی است.

تعریف دستگاه و آواز

واژه دستگاه از زمان دوره قاجار در موسیقی ایرانی رواج یافته است و تا قبل از آن به جای دستگاه از واژه مقام استفاده می کردند. دستگاه از دو کلمه دست و گاه تشکیل شده است. در موسیقی قدیم ایران، گاه به معنای پرده ساز بوده است؛ بنابراین دستگاه یعنی چگونگی قرار دریافت انگشتان دست بر روی پرده های ساز که در هر قطعه یا آهنگ یا نغمه شکل خاص خود را داشته است.

موسیقی امروزی ایران شامل تعدادی آهنگ یا لحن (به طور متوسط بین 200 تا 400) است. این تعداد آهنگ که در اصطلاح موسیقی امروز گوشه نامیده می گردد، بر حسب مشابهت های ساختاری و فنی و حس و حال موسیقایی در هفت مجموعه بزرگ به نام دستگاه و پنج مجموعه کوچک به نام آواز تقسیم شده است.

تفاوت آواز با دستگاه در تعداد گوشه هاست، به طوری که تعداد گوشه های آواز کمتر از یک دستگاه است. همچنین از نظر حالت و نت های شاهد و ایست تفاوت هایی با هم دارند. آواز های های ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی از متعلقات دستگاه شور (به دلیل یکسان بودن کوک این آواز ها با دستگاه شور) و آواز اصفهان از متعلقات دستگاه همایون (به دلیل یکسان بودن کوک این آواز با دستگاه همایون) هستند.

دستگاه شور

معمول ترین دستگاه موسیقی ایرانی دستگاه شور است. دستگاه شور را به دلیل وجود ملودی های متنوع مناطق مختلف ایران مادر آواز های موسیقی ایرانی می نامند. غالب آواز هایی که یک خواننده آموزش ندیده ایرانی می خواند در دستگاه شور یا متعلقات آن است. از بین هفت دستگاه موسیقی ایرانی دستگاه شور از همه بزرگ تر است، زیرا علاوه بر آواز ها و الحان خود، دارای آواز ها و الحانی است که هرکدام خود به تنهایی استقلال دارند. (آواز های های ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی)

حس و حال دستگاه شور

یکی از ویژگی های دستگاه شور این است که را نه می توان آن را جزو آواز های غمگین به حساب آورد و نه جزو آواز های نشاط آور. آوازی که در دستگاه شور اجرا می گردد را می توان در هر زمانی از شبانه روز شنید و هنگام شنیدن آواز در مایه شور (دستگاه شور) احساس آرامش می کنیم (این موضوع به سهل بودن آن بازمی گردد). می توان دستگاه شور را به انسانی تشبیه کرد که همه گفته هایش را قبول داشته و در عین حال او را درک می کنند؛ این نیز خود دلیل این است که این آواز را می توان در هر مکان و زمانی اجرا کرد و شنید.

قطعه سنتور چهارمضراب شور از استاد فرامرزپایور را باهم می شنویم:

کد مولتی مدیا

دانلود

فیلم اصلی

نحوه ساختن یک گام شور

اگر درجه چهارم گام ماهور را ربع پرده افزایش دهیم به شور تبدیل می گردد. تنیک گام شور حاصل، درجه سوم ماهور است. بعنوان مثال اگر گام ماهور دو را داشته باشیم: (از چپ به راست خوانده گردد)

سی لا سل فا می ر دو

درجه سوم آن می گردد نت می، پس نت می می گردد نت تنیک (اولین نت) شور (شور می)، و درجه چهارم که فا است را ربع پرده زیاد می کنیم (فا سری) به این ترتیب گام شورمی ساخته می گردد: (از چپ به راست خوانده گردد)

ر دو سی لا سل فاسری می

نحوه پیدا کردن سلاح کلید یک گام شور (سرکلید)

از اسم گام یک دوم نیم بزرگ بالا رفته، می رسیم به آخرین نت سرکلید، سپس سرکلید را طبق توالی بمل ها (اگر آخرین نت کرن است) و دیز ها (اگر آخرین نت سری است) کامل می کنیم.

مثال: می خواهیم سلاح کلید شوردو را پیدا کنیم:

 • از اسم گام (نت دو) یک دوم نیم بزرگ بالا رفته، می گردد: ر کرن
 • سپس توالی بمل ها را تا رکرن کامل می کنیم، می گردد: (از چپ به راست خوانده گردد)

رکرن لابمل می بمل سی بمل

مثال: می خواهیم سلاح کلید شور دودیز را پیدا کنیم:

 • از اسم گام (نت دودیز) یک دوم نیم بزرگ بالا رفته می گردد: رسری
 • سپس توالی دیز ها را تا رسری کامل می کنیم می گردد: (از چپ به راست خوانده گردد)

رسری سل دیز دودیز فادیز

ویژگی های گام شور

 • دارای گام مخصوصی است که به گام های ماژور و مینور شباهتی ندارد.
 • فواصل گام شور به ترتیب عبارت است از:

  دو دوم نیم بزرگ، دو دوم بزرگ، یک دوم کوچک، یک دوم کوچک، دو دوم بزرگ.

 • دانگ های گام شور مساوی نیستند، زیرا دانگ اول دارای دو دوم نیم بزرگ و یک دوم بزرگ است و دانگ دوم از یک دوم کوچک و دو دوم بزرگ تشکیل می گردد.
 • گام شور پایین رونده است، زیرا در حالت صعود، محسوس ندارد.

نام گوشه های مهم دستگاه شور

درآمدها، کرشمه، رهاب، نغمه، حزین، سلمک، خارا، قجر، رضوی، شهناز، قرچه، حسینی، مثنوی

گوشه های مهم دستگاه شور به ترتیبی که در ردیف نواخته می شوند، عبارتند از:

 • درآمد: نت شاهد و نت ایست درجه اول گام (تنیک) است. درآمد های اجرا شده در این دستگاه همگی در دانگ اول هستند.
 • شهناز: نت شاهد درجه چهارم است و در گوشه شهناز درجه پنجم ربع پرده کاهش پیدا می کند. نت ایست هم همان نت تنیک است.
 • قرچه: نت شاهد درجه ششم و نت ایست درجه چهارم است.
 • رضوی: نت شاهد درجه هفتم و نت ایست درجه چهارم است.
 • حسینی: گوشه ای است که با آن شور اوج می گیرد (گوشه حسینی را اوج شور می نامند). شاهد آن درجه هشتم است و نت ایست درجه چهارم و درجه دوم هم ربع پرده کاهش پیدا می کند.

معرفی و توضیح متعلقات شور

آواز ابوعطا

آواز ابوعطا تاکید روی درجه چهارم شور دارد.

حس و حال آواز ابوعطا: حال و هوای غمگینی دارد. آواز ابوعطا نوعی خواهش و تمنا از معشوق است و به نوعی گدائی عشق است. در عین حال سیار لطیف و ظریف است.

گوشه های مهم آواز ابوعطا: حجاز (از مهم ترین گوشه آواز ابوعطا است)، درآمدها، سیخی، گبری، شونی، خسرو و شیرین، چهارباغ

آواز بیات ترک

آواز بیات ترک تاکید روی درجه سوم شور دارد.

حس و حال آواز بیات ترک: ملودی های عرفانی و درویشی بیشتر در این آواز خوانده می شوند. در بیات ترک کمتر حزن و اندوه دیده می گردد و بیشتر حالت خبری دارد. در این آواز خواننده برای معشوق از شرایط خود می گوید. اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی نیز در گوشه روح الارواح بیات ترک اجرا شده است.

گوشه های مهم آواز بیات ترک: درآمدها، فیلی، شکسته، جامه دران، روح الارواح، شهابی، قطار، مثنوی

آواز افشاری

آواز افشاری تاکید روی درجه چهارم شور دارد و نت درجه پنجم هم متغیر است.

حس و حال آواز افشاری: آوازی ناراحت کننده و دردناک است که از درد و اندوه درونى سخن می گوید و آواز مناجات و راز و نیاز با خداوند است.

گوشه های مهم آواز افشاری: درآمد ها، جامه دران، حزین، عراق، رهاب، قرایی، رهاوی، صدری

آواز دشتی

آواز دشتی تاکید روی درجه پنجم شور دارد؛ که همین درجه پنجم هم گاه متغیر می گردد.

حس و حال آواز دشتی: غمی که در این آواز وجود دارد قادر است اشک هر کسی را دربیاورد! دشتی علاوه بر کاربردش در مراسم عزاداری، در موسیقی درمانی هم استفاده می گردد. خیلی از روانشناس ها از این نوع موسیقی استفاده می کنند تا بیمار مورد نظر به راحتی احساساتش را بیرون بریزد و خودش را تخلیه کند. آواز دشتی بسیار شبیه آهنگ های منطقه گیلان است.

گوشه های مهم آواز دشتی: درآمدها، بیات راجع، عشاق، سارنج، حاجیانی، چوپانی، گیلکی، دشتستانی، مثنوی، دیلمان

چنانچه با برخی از اصطلاحات آمده در متن آشنایی ندارید شما را به خواندن مقاله آشنایی با اصطلاحات موسیقی دعوت می کنیم. می توانید سوالات خود را نیز در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

اکسپرس بلاگ: اکسپرس بلاگ | بهترین نرم افزار مدیریت محتوا با بالاترین سرعت و راحتترین کاربری

راوه بلاگ: راوه بلاگ | با مجله صنعتی راوه همراه باشید.

منبع: setare.com
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 130255

به "آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آشنایی با دستگاه شور و متعلقات آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید