ثبت بزرگترین زلزله ها در استان فارس و 3 زلزله بیش از 4 ریشتر در 3 استان کشور

به گزارش مجله سرگرمی، در هفته گذشته علاوه بر آنکه در لافت استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 5.2 رخ داد در استان های فارس، هرمزگان و فارس نیز زلزله های بیش از 4 اتفاق افتاده است.

ثبت بزرگترین زلزله ها در استان فارس و 3 زلزله بیش از 4 ریشتر در 3 استان کشور

به گزارش خبرنگاران، در روز 21 بهمن ماه زلزله ای به بزرگای 4.8 در ایذه استان خوزستان و در 30 کیلومتری غرب ایذه و 35 کیلومتری جنوب شرق مسجد سلیمان و 9 کیلومتری جنوب شرق شهر گلگیر از توابع شهرستان مسجد سلیمان در ارتفاعات آسماری رخ داد.

فاصله رومرکز زلزله از شهر اهواز نیز 97 کیلومتر و در شمال شرقی اهواز بود. مختصات کانونی زمین لرزه در حوزه شهرستان مسجد سلیمان و در جنوب آن قرار گرفته است که به دلیل نزدیکی به مرکز جمعیتی ایذه توسط مرکز لرزه نگاری بنام زلزله ایذه گزارش شده است. مورفولوژی محدوده اطراف رومرکز زلزله کوهستانی و رشته کوه های زاگرس با دره های میان کوهستانی با راستای شمال غرب - جنوب شرق سیمای گستره کانونی زلزله را شکل داده است. رو مرکز زلزله از آبادی آسماری 10 کیلومتر فاصله داشته و در شمال غربی آن قرار گرفته که یادآور آهک های معروف آسماری در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس است.

موقعیت رومرکز زلزله 4.8 ایذه

در شعاع 50 کیلومتری رومرکز، ظرف یک ماه پیش از وقوع زلزله 9 زمین لرزه خرد جانمایی شده اند. فراتر از این بازه مکانی در حوالی بهبهان خوشه لرزه ای کوچکی با زمین لرزه های کوچک تر از 3 با 16 خرد لرزه به ثبت رسید. در اطراف یاسوج، شمال مسجد سلیمان و شرق دزفول نیز پراکنش زلزله های یک ماهه اخیر در شکل 2 نشان داده شده است.

لرزه خیزی یک ماهه اخیر گستره اطراف رومرکز زلزله 4.8

به گفته دکتر علی بیت اللهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رومرکز زلزله در میان دو ساختار شاخص تکتونیکی منطقه قرار می گیرد، سامانه گسلی پیشانی کوهستان و سگمنت های (ناحیه) متعدد آن به ویژه در این ناحیه و مرز افتادگی دزفول که منشأ تکتونیکی داشته و در نامگذاری ها از این عارضه بنام گسل لهبری هم نام برده شده است.

وی افزود: در شمال رومرکز امتداد گسل مسجد سلیمان با راستای موازی با ساختارهای زاگرس به سوی رومرکز زلزله مجانب می گردد. احتمالاً امتداد این گسل در جنوب شرق که در بعضی مراجع بنام گسل شاه نشین نیز معرفی شده است و به نظر می رسد جملگی متعلق به سامانه گسلی پیشانی کوهستان باشند، مسبب این زمین لرزه باشد. در جنوب شرق رومرکز زلزله 4.8 نیز قطعاتی پلکانی ولی هم راستای سامانه گسلی پیشانی کوهستان جانمایی شده اند. بنابراین احتمالاً قطعه ای از سامانه گسلی پیشانی کوهستان زاگرس می تواند به عنوان گسل مسبب این زمین لرزه در نظر گرفته گردد.

گسلهای اطراف رومرکز زلزله 4.8(بر اساس نقشه ارائه شده توسط حسامی، خ.،)

گسل های اطراف رومرکز زلزله 4.8(بر اساس نقشه سازمان زمین شناسی)

بیت اللهی ادامه داد: در شعاع 10 کیلومتری رومرکز زلزله 4.8 ایذه (گلگیر مسجد سلیمان) شهر گلگیر با جمعیت 1089 نفر (آمار 1395) به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی نزدیک قرار گرفته است. در همین شعاع بر اساس آمار 1395، پنج آبادی به ترتیب تعداد جمعیت حاجی آباد (139 نفر)، بکارجولان (104 نفر)، تکاب شیخ ابول (69 نفر)، چاه کرمک (17 نفر) و قباد با 13 نفر واقع شده اند که با توجه به بزرگی و موقعیت زلزله، احتمالاً بیشتر از مراکز جمعیتی دیگر تحت تأثیر زلزله قرار گرفته اند.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این توضیح است:

شنبه 14 بهمن

سرگز استان هرمزگان زلزله ای با بزرگای 3.9 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد. مرکز این زمین لرزه در 15 کیلومتری سرگز و 47 کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و 44 کیلومتری فاریاب استان کرمان بوده است.

در بهاباد استان یزد زلزله 2.5، فیروزآباد استان فارس زلزله 2.8، قلعه تل استان خوزستان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

سر پل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ای با بزرگی 3.2 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که مرکز آن در 5 کیلومتری سرپل ذهاب، 23 کیلومتری قصر شیرین و 38 کیلومتری ازگله این استان بوده است.

بندر خمیر استان هرمزگان نیز با زلزله ای به بزرگای 3.1 لرزید که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 49 کیلومتری بندر خمیر، 53 کیلومتری کنگ و 56 کیلومتری رویدر این استان گزارش شد.

یکشنبه 21 بهمن

در ساعت 56 دقیقه بامداد روز 21 بهمن ماه زلزله ای به بزرگای 4.8 در ایذه استان خوزستان رخ داد که عمق آن در 15 کیلومتری و رومرکز این زمین لرزه در 30 کیلومتری ایذه، 31 کیلومتری قلعه تل و 32 کیلومتری هفتگل این استان گزارش شد.

در سمیع آباد استان خراسان رضوی زلزله 2.8، آب بر استان زنجان زلزله 2.8، کوار استان فارس زلزله 2.8، سیرچ استان کرمان زلزله 2.9 رخ داد.

لافت استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 5.2. در عمق 10 کیلومتری لرزید. کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتری لافت، 14 کیلومتری بندر خمیر و 34 کیلومتری درگهان استان هرمزگان گزارش شد. زلزله 3.7 در عمق 20 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه در دومین روز هفته گذشته بوده است.

دوشنبه 22 بهمن

در جبالشاخص استان کرمان زلزله 2.9، رامیان استان گلستان زلزله 2.5، ساوه استان مرکزی زلزله 2.8، سیرچ استان کرمان زلزله 2.9 به ثبت رسید.

کلاته خیج استان سمنان زلزله ای به بزرگی 3.3 در عمق 10 کیلومتر را تجربه کرد که رومرکز آن در 22 کیلومتری کلاته خیج استان سمنان و 25 کیلومتری نوده خاندوز و 25 کیلومتری رامیان استان گلستان بوده است.

در لافت استان هرمزگان زلزله 3.4 در عمق 11 کیلومتری رخ داد که رومرکز این زمین لرزه در 17 کیلومتری لافت، 26 کیلومتری بندر خمیر و 34 کیلومتری سوزا این استان بوده است. زلزله 4.4 در عمق 20 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

بهاباد استان یزد نیز با زلزله ای به بزرگای 4.2 لرزید. عمق این زمین لرزه در 20 کیلومتری و کانون آن در 28 کیلومتری بهاباد استان یزد و 47 کیلومتری کوهبنان و 76 کیلومتری کیانشهر استان کرمان گزارش شد.

زلزله 3.1 قیر استان فارس در عمق 12 کیلومتری از دیگر رخدادهای مهم روز 22 بهمن بوده است که در 6 کیلومتری لافت، 14 کیلومتری بندر خمیر و 34 کیلومتری درگهان استان هرمزگان بوده است.

شوئیشه استان کردستان زلزله 3.2 در عمق 10 کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در 17 کیلومتری شوئیشه، 30 کیلومتری سرو آباد و 32 کیلومتری سنندج استان کردستان گزارش شد.

سالند استان خورستان زلزله ای به بزرگای 3.1 را تجربه کرد که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 11 کیلومتری سالند، 20 کیلومتری گتوند و 22 کیلومتری لالی بوده است.

سه شنبه 23 بهمن

در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله 2.8، حصار گرمخانه استان خراسان شمالی زلزله 2.7 و باینگان استان کرمانشاه زلزله 2.5 به ثبت رسید.

چهارشنبه 24 بهمن

در دوزین استان گلستان دو زلزله 2.8، قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله 2.7، ازگله استان کرمانشاه زلزله 2.5 و در جیرفت استان کرمان زلزله 2.8 رخ داد.

خلخال استان اردبیل با زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 10 کیلومتری لرزید. رومرکز این زمین لرزه در یک کیلومتری خلخال، 17 کیلومتری گیوی و 26 کیلومتری فیروز آباد این استان گزارش شد.

در محمله استان فارس زلزله 4 در عمق 17 کیلومتری رخ داد که رومرکز آن در 10 کیلومتری محمله، 11 کیلومتری علامرودشت و 25 کیلومتری مهر این استان بوده است.

پنج شنبه 25 بهمن

در ازگله استان کرمانشاه زلزله 2.8 رخ داد.

در هجدک استان کرمان بعد از یک زلزله 3.2 زلزله دیگری به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که کانون این زمین لرزه در 33 کیلومتری هجدک، 41 کیلومتری چترود و 47 کیلومتری شهداد این استان گزارش شد.

در حاجی آباد استان هرمزگان نیز بعد از یک زلزله به بزرگای 2.9 زلزله مهمی دیگری با بزرگای 4.1 در عمق 10 کیلومتری گزارش شد.

آدینه 26 بهمن

در سر پل ذهاب زلزله 2.6 به ثبت رسید.

پرنده پارسی: پرنده پارسی: آخرین اخبار و مقالات خبری و تحلیلی

دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 15 شهریور 1400 بروزرسانی: 15 شهریور 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 12796

به "ثبت بزرگترین زلزله ها در استان فارس و 3 زلزله بیش از 4 ریشتر در 3 استان کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت بزرگترین زلزله ها در استان فارس و 3 زلزله بیش از 4 ریشتر در 3 استان کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید