استراتژی ترامپ برای بازگشت به قدرت

به گزارش مجله سرگرمی، ماشا گِسِن* نویسنده و تحلیلگر نشریه نیویورکر، با انجام یک آنالیز تاریخی از نوعِ بازگشتِ رهبران اقتدارگرا به قدرت، به این نکته اشاره نموده که دونالد ترامپ نیز همچون آن ها، یک استراتژی تعیین را جهت بازگشت به قدرت، دنبال می نماید. اسراتژی که الگوی آن با انجام مطالعات تاریخی، تا حد زیادی روشن می گردد.

استراتژی ترامپ برای بازگشت به قدرت

وی در این رابطه می نویسد: ویکتور اوربان در سال 1998، نخست وزیر مجارستان شد. چهار سال بعد، در جریان انتخابات مجارستان و با حضورِ گسترده مجار ها در این رویداد، حزب وی شکست سنگینی را متحمل شد و خودِ او نیز از قدرت کنار رفت. در روزِ پس از برگزاری انتخابات، متحدانِ ویکتور اوربان، با در نظرگرفتن شکست وی، از وقوع تقلب در انتخابات سخن گفتند و خواهان شمارش مجدد آرا شدند. علی رغمِ اینکه این ادعا ها قویا توسط مقام ها و مسوولان انتخاباتی رد شدند، با این حال، اوربان همچنان و به صورت مکرر تاکید داشت که انتخاباتِ مجارستان و نتیجه واقعی آن، به سرقت رفته است. سال 2010، ویکتور اوربان و حزب وی، در مقام رهبری نیرو های مخالف در مجارستان، توانستند اکثریتِ قابل توجهی را در جریان انتخابات این کشور کسب نمایند. میزان حمایت از آن ها در جریان انتخابات به قدری زیاد بود که آن ها به پشتوانه این حمایت، آغاز به اصلاحِ قانون اساسی و همچنین تحکیم پایه های حضور خود در قدرت کردند. اوربان از همان سال 2010 که به قدرت رسید تا به امروز، از قدرت کناره گیری ننموده است.

به گزارش خبرنگاران، حزب قانون و عدالت در لهستان که توسط دو برادر دوقلو به نام های لخ و یاروسلاو کاژینسکی رهبری می گردد، در فاصله سال های 2005 تا 2007، در قالب دولت ائتلافی، قدرت را در لهستان در دست داشت. این حزب، هشت سال پس از آنکه از قدرت کنار گذاشته شد، اینبار به دلیل فوت لخ کاژینسکی، توسط برادر وی یاروسلاو بار دیگر به قدرت بازگشت. کاژینسکی و حزبش در شرایطی قدرت را بار دیگر به دست گرفتند که در جریان انتخاباتِ برگزار شده، بالاترین میزان رای از زمان سقوطِ کمونیسم در لهستان را به دست آورده بودند. آن ها خیلی زود کلیه نهاد ها و تشکیلاتِ مرتبط با لیبرال دموکراسی در لهستان را برچیدند و یک حاکمیتِ اقتدارگرایانه را در این کشور برقرار ساختند.

مثال های مجارستان و لهستان، به خوبی چگونگی حرکت جوامع مختلف به سمت اقتدارگرایی را نشان می دهند. این فرآیند با شکست یک رهبر اقتدارگرا در انتخابات آغاز شده و با ادعا های مختلف وی مبنی بر وقوع تقلب در انتخاباتِ مذکور همراه می گردد و در نهایت، فرد مذکور با استناد به این ادعاها، کارزار گسترده ای را جهت بازگشت به قدرت و تضعیف نهاد های دموکراتیک در کشورش پی می گیرد. این مساله به نظر می رسد به یک الگوی قابل توجه برای اقتدارگرایانی تبدیل شده که از قدرت کنار گذاشته می شوند.

در واقع، این مساله به یک فرایند و رویه برای آن ها جهت بازگشت به قدرت تبدیل شده است. برای بحث در خصوصاین سناریو، من (نویسنده گزارش: ماشا گِسِن)، از دیدگاه ها و نظراتِ بالینت ماگیار، سیاستمدار و تحلیلگرِ پدیده اقتدارگرایی و نویسنده کتاب هایی نظیرِ دولت مافیایی پساکمونیستی و آنتومیِ رژیم هایی پساکمونیست استفاده نموده ام.

ویکتور اوربان پس از شکست در انتخابات مجارستان در سال 2002، خاطرنشان کرد که کشورش نمی تواند در نارضایتی و مخالفت، ادامه حیات دهد. وی خود و حزبش را تنها نمایندگانِ واقعی مردم مجارستان می دید و در آن موقع که در قدرت نبود، مدام صحبت از سرقتِ نتیجه انتخابات مجارستان و رویِ کار بودنِ افراد ناصالح و بی کفایت در عرصه قدرت سیاسی کشورش می کرد. در این راستا، اوربان و حزب وی، از هر کاری که دولت جدید مجارستان انجام می داد انتقاد می کردند و با آن قویا مخالفت می ورزیدند. آن ها این کار را نه از روی اینکه با سیاست های دولت مخالف بودند بلکه با توجه به این امر انجام می دادند که اعتقاد داشتند اگر دولت در دست آن ها نباشد، اساسا نباید (دولتی) وجود داشته باشد. ماگیار در این زمینه از تجربیات عینی خود می گوید. وی در فاصله سال های 2002 تا 2006، وزیر آموزش و پرورش مجارستان بود و مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تسهیل کرد. امری که به گفته او، در خلوت با استقبال اعضای حزب ویکتور اوربان رو به رو شد، اما آن ها جلویِ افکار عمومی، عمیقا از آن انتقاد می کردند. اوربان و حزب وی این کار را انجام می دادند، زیرا به زعم آن ها به هر سیاست و اقدام دولت مجارستان (که در کنترل آن ها نبود)، باید انتقاد می شد.

در این راستا، به نحو قابل توجهی، ماگیار بر این باور است که دونالدترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در همایش اخیر جمهوریخواهان موسوم به اقدام سیاسی محافظه کاران آمریکایی، وقتی نخستین ماهِ ریاست جمهوری بایدن را جزوِ بدترین ها در تاریخ سیاسی آمریکا توصیف کرد، همین شیوه و رویه (مشابه اوربان و حزب او) را در پیش گرفته است. ترامپ دروغ های زیادی را در ستایش از سیاست های مهاجرتی خود گفت و عمیقا از بایدن در این زمینه انتقاد کرد. به گزارش خبرنگاران، وی حتی به نوعی در خصوص موفقیت هایش جهت شکست ویروس کرونا در آمریکا سخن می گفت که انگار فراموش نموده تا مدت ها سرِ لجبازی های او، بسیاری در آمریکا حتی ماسک هم بر صورت نمی زدند و به هیچ وجه، فاصله اجتماعی را رعایت نمی کردند. ترامپ عملا سعی داشت هر اقدامِ بایدن را مورد انتقاد قرار دهد و در خصوص آن سیاه نمایی کند. در این رابطه او گفت: تن ها در طول یک ماه ریاست جمهوری بایدن، از شعارِ اول آمریکا به شعارِ آخر آمریکا رسیده ایم. ترامپ دقیقا شبیه به ویکتور اوربان، فقط و فقط خود و حامیانش را آمریکایی هایِ واقعی توصیف کرد. همان آمریکایی هایی که بیش از همه، نگران و دلسوزِ منافع مردم آمریکا هستند.

ماگیار می گوید در طول هشت سال حضور اوربان در جبهه اپوزیسیون مجارستان (زمانی که در قدرت نبود)، نخبگان سیاسی حاکم در این کشور تمام سعی خود را کردند تا مباحثات سیاسی در کشورشان کاملا منطقی انجام شوند. با این حالف اوربان و حزب وی، فقط و فقط راهِ تخریب و طرح مخالفت های گسترده علیه دولتِ حاکم در مجارستان را در پیش گرفتند. حزب اوربان و شخص وی تمامی نهاد های دولتی را هدف قرار می دادند. در آن دوره، مجارستان عملا درگیر یک جنگ سردِ داخلی شده بود.

زمانی که حزب اوربان در مجارستان به قدرت رسید، نهاد های دموکراتیک در این کشور تا حد زیادی تحت تاثیر تحرکات حزب مذکور، نامآغاز به نظر می آمدند. از این رو کار برای اوربان کاملا راحت شده بود که آن ها را به اتهام فساد و ناکارآمدی، کلا برچیند. ترامپ نیز به نحو مشابهی نهاد های دموکراتیک آمریکا را هدفِ حملات خود قرار داده و آن ها را نامآغاز می خواند. در این چهارچوب، ترامپ به طور خاص می تواند حساب گسترده ای روی حمایت های حزب جمهوریخواه از خودش نیز باز کند.

ترامپ با اعلام اینکه قصد ندارد از حزب جمهوریخواه خارج گردد نیز به خوبی این پیغام را رساند که می داند اگر بخواهد از حزب مذکور خارج گردد، آسیب های جدی را متحمل خواهد شد. اساسا اینکه وی بخواهد حزبی جدید تشکیل دهد، تا حد زیادی توان و پتانسیل او جهت بازگشت مجدد به قدرت را تضعیف می نماید و برای او چالش های فراوانی را نیز ایجاد خواهد نمود.

به گزارش خبرنگاران، ظاهرا حزب جمهوریخواهِ آمریکا که با طرفداری از ترامپ، مانع از محکوم شدنِ وی در دومین جلسه استیضاحش شد، قصد ندارد خود و آمریکا را از شر ترامپ نجات دهد. در این شریط، یک سوال اساسی مطرح می گردد: حزب دموکرات در مواجهه با این شرایط باید چه کند؟ ماگیار بر این باور است که این حزب باید با قدرت و به نحو قاطعانه ای، محرک ها و آن نوع از ترس هایی که در رابطه با ترامپیسم مطرح می شوند را مخاطب قرار دهد. در این چهارچوب به طور خاص باید با خودخواهی که ترامپیسم دارد و سعی می نماید آرا و دیدگاه های خود را، به مثابهِ نظرات تمام مردم آمریکا معرفی کند، برخورد گردد.

ماگیار، پوپولیسم را در نقطه مقابل لیبرالیسم می بیند. وی این گزاره را نه فقط به این دلیل که پوپولیسم سعی می نماید نهاد های قانونی و دموکراتیک را برچیند مطرح می سازد بلکه دلیل اصلی وی در این زمینه این است که پوپولیسم عمیقا فرد گرایی که در لیبرالیسم مطرح می گردد را نیز رد می نماید. در واقع، پوپولیسم با مطرح کردنِ یک جمع گرایی کاذب، عملا به دنبال نشان دادن این نکته است که جامعه به صورت یکدست، پشتیبان یک فرد و یا حزب خاص است. در این شرایط، آن دسته از نهاد های مخالف با شخصِ پوپولیست نیز باید حذف شوند.

باید صبر کرد و منتظر ماند و دید که آیا واقعا بایدن و حزب دموکرات قادرند با اتخاذ سیاست های اصولی، که هم جامعه آمریکا را تقویت کند و هم انتقاد های نابجای ترامپ را بی اثر سازد، حملات وی (ترامپ) را خنثی نمایند یا خیر. امری که فقط گذشت زمان قادر است نتیجه آن را به ما نشان دهد.

*ماشا گِسِن، وی نویسنده و تحلیلگر نشریه نیویورکر است. او برنده جایزه کتاب ملی سالِ آمریکا در سال 2017 است.

منبع: فرارو
انتشار: 20 فروردین 1400 بروزرسانی: 20 فروردین 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 136436

به "استراتژی ترامپ برای بازگشت به قدرت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استراتژی ترامپ برای بازگشت به قدرت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید